Jerod Septers Martyrium

─ Offer for Jehovas Vidners blod-dogme

John Cedars Videolog nr. 296

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video fra Lloyd Evans kanalen (tidligere kendt som John Cedars).

Det er almindeligt kendt at forældre i Jehovas Vidner, forventes at modsætte sig at deres børn modtager en blodtransfusion, selv i situationer hvor det er barnets eneste mulighed for at overleve.

Hvis du er et Jehovas Vidne og du ønsker mere information om hvorfor forbuddet mod blod er forkert, så se venligst denne video:

7 Spørgsmål til Jehovas Vidner om Blodtransfusion

Jeg anbefaler også denne side (kun på engelsk):

Jehovah’s Witnesses and Blood Transfusion

Alt materiale fra Vagttårnsselskabet og JW.org videoer som omtales i denne kritiske video, kan findes på Jehovas Vidners officielle WebTV-kanal på adressen: tv.jw.org.

OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN

Jerod Septers Martyrium — Offer for Jehovas Vidners Blod-dogme
Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.

Problemer med undertekster?
Enkelte har rapporteret at de har haft problemer med at få danske undertekster til at virke på YouTube. Se vejledning her!


Noter fra oversætteren

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger “Vagttårnsselskabet” eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).

1 kommentar

  1. SIkke en rædselsfuld beretning. Det er jo fuldstændig forkasteligt at forældre kan fravælge livreddende behandling til deres barn, længe før barnet selv kan tage stilling til om det selv vil tilslutte sig den samme overbevisning.
    Yderst seværdig video, men ikke for sarte sjæle.

Skriv et svar