Skoler og foreninger » Foredrag og debat

På denne side kan foreninger, ungdomsklubber, skoler og gymnasier finde materiale der egner sig til emneuger, temadage, projektgrupper, m.m. hvor temaet er religion, ateisme, tro, trossamfund, indoktrinering , sekter, kulter, ritualer og — selvfølgelig — Jehovas Vidner.

Indhold

Foredrag & Debatoplæg

Skoleklasser fra 6. til 10. klassetrin, gymnasie- og HF-klasser, VUC, højskoler, aftenskoler, osv. kan bestille foredrag af Beninu Andersen, som er født som 4. generation i en familie med Jehovas Vidner og gjorde en kometkarriere i trossamfundet, hvorefter han som 29-årig stod ved en korsvej med en mistet tro, et stofmisbrug og var blevet udstødt af trossamfundet, hvorved han mistede kontakten til alle sine nære venner og sin familie.

Foredrag kan tilrettelægges individuelt, og virker oftest mest interessant på publikum hvis der også afsættes tid til en spørge- eller debatrunde bagefter. Hvis der er tale om skoler vil foredragenes længde blive tilpasset publikums alder og de lektioner der kan afsættes til foredrag, inkl. spørgsmål, debat, osv. Jeg vil dog anbefale at man i skoler fra 6. klassetrin og op tilrettelægger arrangementet så det varer strækker sig over mindst to lektioner, hvor første lektion vil blive brugt på et foredrag indenfor et nærmere afgrænset emne eller en række af mindre emner.

Forslag til emner

Foredrag kan tilrettelægges individuelt, men temaer der har været afprøvet med succes er:

 • Barn af Jehovas Vidner — om opvækst i en dommedagskult
 • Et liv som Jehovas Vidne — hvordan er livet for medlemmerne?
 • Jehovas Vidner — hvem er de og hvorfor ringer de på?
 • Hvordan er Jehovas Vidner anderledes end mig?
 • Hvorfor bliver nogle mennesker tiltrukket af dommedagskulter?
 • Jehovas Vidner — de kontroversielle spørgsmål? (Blodtransfusion, udstødelse, fødselsdage, Jul, børneopdragelse, skole, uddannelse, lægebehandling, kvindeundertrykkelse, militærtjeneste, o.m.a.)

Foredrag kan i princippet handle om hvad som helst og har skolen, gymnasiet, højskolen et særligt tema kan et hvilket som helst foredrag skræddersys til det aktuelle tema, indenfor mit specialefelt som er:

 • Jehovas Vidner
 • Sekter og kulter generelt
 • Skadevirkning af opvækst i en lukket dommedagskultur
 • Kognitiv dissonans
 • m.m.

Man kan kontakte mig på kontaktformularen som du finder her.

Debatpaneler

Jeg deltager også gerne i debatpaneler med andre der enten er troende eller tidligere troende — eller et panel bestående af begge dele og gerne fra forskellige trossamfund.

Man er velkommen til selv at forsøge at invitere nuværende Jehovas Vidner til en paneldebat hvor begge sider bliver hørt, men hvor jeg ikke har det mindste imod at være i lokale med aktive Jehovas Vidner, vil de derimod ofte have et problem med at være i stue med mig, og de vil i hvert fald ikke snakke i telefon med mig, så jeg kan ikke påtage mig at invitere en evt. modpart i et debatpanel fra trossamfundet.

OBS! Vedr. debatter med nuværende Jehovas Vidner

Jeg skal forberede på at det formentlig bliver svært at finde et medlem af trossamfundet som har den ringeste lyst til at stille op til en dialog med mig — og slet ikke hvis andre får lov til at overvære den. Jeg kan ikke anbefale at man forsøger at “snigløbe” et medlem af Jehovas Vidner ved ikke på forhånd at orientere dem om at der også vil komme et udstødt Jehovas Vidne. Dette kan medføre meget ubehagelige scener der vil være pinlige for alle involverede hvor det inviterede Jehovas Vidne ender med i vrede at tage sit gode tøj og gå igen, fordi Jehovas Vidner ikke vil sidde i stue eller endog tale i telefon med udstødte eller afskrevne eks-medlemmer.

Så hvis man ønsker at invitere både undertegnede og et Jehovas Vidne, så vil jeg anbefale at man overholder nogle grundlæggende spilleregler, som f.eks. at man spiller med helt åbne kort og allerede på forhånd orienterer om at en del af debatpanelet vil være en person der for mange år siden selv var Jehovas Vidne. Man kan dog spare på brugen af ordene “udstødt”, “udelukket” og “afskåret”, da disse ord virker som en “rød klud” på aktive Jehovas Vidner. Det er alligevel sådan at langt de fleste tidligere Jehovas Vidner i vor tid, er “udstødte” eller har “afskåret” sig selv fra troen. Det har siden 1981 hvor man strammede politikken voldsomt, været så godt som umuligt blot at blive inaktiv som Jehovas Vidne uden også på et tidspunkt at skulle svare på en række spørgsmål der vil føre til at man alligevel bliver udstødt (eller “udelukket” som det hedder nu), og derfor kan man med god samvittighed blot omtale en sådan deltager som en person der engang var (eller var tilknyttet) Jehovas Vidner.

Gode råd om blandede debatter

Nogle Jehovas Vidner reagerer stærkere end andre på den opdagelse at de er i stue med en udstødt/udelukket, så hvis man vil være helt sikker på at have kontrol over situationen fra start til slut, så bør man orientere det medlem af Jehovas Vidner man påtænker at invitere om at der vil komme personer der er udstødt (eller “udelukket”) fra Jehovas Vidner.

Jehovas Vidner er meget kontrollerende i en debat og vil meget gerne overtage en debat og bruge den som en platform hvorfra de kan agitere, så det er også vigtigt at man opstiller nogle spilleregler der skal gælde for alle, som f.eks. at man har en debatmoderator som bl.a. sikrer at debatten ikke får slagside eller bliver til en hvervningsplatform for et eller flere af debatpanelets deltagere.