Diktatorer der ligner hinanden

Diktatorer har mange lighedspunkter

Jeg har flere gange omtalt hvordan alle totalitære regimer har en lang række fællestræk. For blot at nævne ét er f.eks. det ekstreme renhedsideal. Jehovas Vidner taler om: “Det rene sprog”, “Vær rene for alles blod”, “At holde menigheden ren” (v. udstødelse), osv. Renhed er en typisk dyd i totalitære diktaturer. Et andet kendt eksempel er den National Socialistiske ideologi (også kendt som Nazisme). Her var renhed også vigtig, måske mest horribelt i deres holdning til renhed i racerne eller “racehygiejne”.

Men hvad med lederne? Diktatorerne.

Ofte har dem der fungerer som uindskrænkede diktatorer for millioner også adskillige fællestræk. Med denne lille video har jeg gjort et eksperiment der skal tydeliggøre nogle af de personlighedstræk der karakteriserer den måde hvorpå de med tale og gestikuleren ophidser masserne der lytter til deres hypnotiske tale til de ender i en slags trance.

Nedenstående video er et kort klip på 5 minutter jeg viser når jeg holder foredrag, og publikum er som regel rystede over hvor slående ligheden er mellem de to diktatorer i videoen. Jeg har lavet et lille eksperiment der skal tydeliggøre budskabet hvor jeg først viser de to diktatorer hver for sig, og så har jeg bagefter dubbet deres taler så de indeholder udsagnene fra den anden diktators tale. De fleste finder det rystende at talen lige så godt kunne være holdt af den ene som den anden diktator. Effekten er temmelig rystende i slutningen af klippet.

Dette er sprængfarligt stof, så mange vil sikkert forarges over denne sammenligning, men jeg vil senere komme med en længere artikel om lighederne mellem totalitære regimer, som vil uddybe hvad det er jeg prøver at vise med denne lille 5 minutters video.

Læg især mærke til den agressive
gestikuleren og den skingre retorik.

To diktatorer med mange ligheder:

Filmen varer kun 5 minutter og jeg vil anbefale at man ser den til den slående konklusion sidst i videoen hvor der foretages et “overlapnings-eksperiment” for at underbygge argumentationen.

Nathan Knorr og Adolf Hitler
To diktatorer med en skræmmende lighed

Skriv et svar