Højbjerg, d. 28. december 2019

Fra sidens redaktør

Velkommen,

Du besøger JVInfoUafhængig information om Jehovas Vidner. Der lægges i undertitlen vægt på at denne side er “uafhængig”. Det er den på flere måder. 

Religiøs uafhængighed

Det vigtigste er naturligvis at siden er uafhængig i den forstand at den ikke har noget religiøst eller moralsk tilknytningsforhold til nogen nuværende eller tidligere religiøs forening eller et bestemt trossamfund — således heller ikke JW.org, Jehovas Vidner eller deres juridiske entitet, forlags og trykkerivirksomheden Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab, Holbæk eller deres amerikanske moderorganisation Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania i USA. Der foreligger heller ikke en særlig sympatitilkendegivelse i forhold til ét trossamfund i forhold til et andet.

Økonomisk Uafhængighed

Siden er endvidere “uafhængig” af økonomiske interesser, da den udelukkende drives for egne midler på frivillig basis. Siden modtager ikke støtte i form af offentlige midler, eksterne bidragsydere, og ingen der bidrager med evt. indhold vil modtage økonomisk kompensation udover faktisk afholdte udgifter, som f.eks. udgifter til afgifter/gebyrer for udlevering af gamle sagsakter, artikler fra aviser, indkøb af antikvariske bøger, osv. Disse udgifter vil blive afholdt af undertegnede da der hverken opkræves medlemsgebyr eller efterspørges donationer.

Siden drives også uden sponsormidler og du vil derfor heller ikke på siden finde reklamer eller andet annoncørbetalt indhold, herunder anbefalinger af bestemte produkter, product placement, ad words, eller andet der skal finansiere sidens drift. Det skal dog understreges at dele af sidens indhold består af links til videoer der ikke er produceret af undertegnede, og såfremt de ligger på tredjeparts-server, som f.eks. videoer fra YouTube, er det muligt at disse videoer vil blive indledt med en kort reklame (hvis du ikke abonnerer på YouTube Premium), eller vil indeholde produktanbefalinger, product placement, sponsormeddelelser o.lign., som denne side ikke er herre over.

Politisk uafhængighed

Det turde næsten være overflødigt at nævne på en side der nærmest udelukkende beskæftiger sig med skadelige lukkede religiøse sekter, men det skal alligevel nævnes at siden ikke har et politisk ståsted, ligesom siden ikke nogensinde vil opfordre til opbakning til bestemte politiske partier. Dette betyder selvfølgelig ikke at interessante nyheder om evt. lovforslag fremsat af enkelte partier i folketinget eller i parlamentariske forsamlinger andre steder i verden, stadig kan finde vej til notitser og nyhedsindslag på siden, hvis de har relevans for sidens primære interessefelt.

Redaktionel uafhængighed

Først og fremmest skal man forstå at denne side ikke er et demokrati. Sidens styreform er rendyrket “enevælde”. Siden har en ejer der er både, redaktør, debattør, skribent, moderator og censor. Hvis nogle skulle være i tvivl om hvem denne person er, kan jeg for god ordens skyld gøre opmærksom på at det er undertegnede — Beninu Andersen. Jeg har den uindskrænkede “magt” på siden. Det vil sige at jeg forbeholder mig retten til uden yderligere begrundelse at bortcensurere indlæg der ikke holder en god og skikkelig tone.

Det betyder ikke at der ikke er plads til væsentlige meningsforskelle — tværtimod. Stærk uenighed bidrager oftest til de mest interessante debatter, så længe disse foregår inden for god “netikette”, og afholder sig fra personangreb, unødvendigt vulgært sprog, osv. “Netikette” er akdrig blevet vedtaget af anerkendt forsamling og vil således variere fra forum til forum. Til dem der er i tvivl om hvad der hører under god “netikette” på netop denne side, har jeg udarbejdet en mere specifik formulering end den nedenstående, som kan læses på dette link: Læs om netikette på JV Info.

Indlæg der kategorisk vil blive bortcensureret er flg:

  • Indlæg der inviterer til møder i eller forsøger at hverve medlemmer til en bestemt religiøs gruppering eller som anbefaler et specifikt trossamfund. Dette indskrænker sig ikke til et enkelt trossamfund, men gælder upartisk al agitation for religiøse sekter, lige fra Jehovas Vidner, Mormoner, Scientology og andre sekter og til traditionelle kristne kirker inkl. den danske folkekirke eller frikirker. Man er dog velkommen til at opslå link til sider der behandler relaterede emner, så længe det ikke er direkte links til religiøse sider der udelukkende har til hensigt at anbefale et særligt kirkeligt tilhørsforhold.*
  • Indlæg af politisk karakter.
  • Indlæg der fordømmer eller udleverer navngivne enkeltpersoner (med mindre disse enkeltpersoner er almindeligt kendte i den brede offentlighed og derfor ikke kan nære samme forventning om privatlivsfred).
  • Indlæg der indeholder personangreb, trusler eller andet usagligt eller usmageligt indhold vil blive slettet uden yderligere begrundelse, og den eneste “smagsdommer” der afgør om et indlæg falder under denne kategori er — igen — undertegnede.
  • Nogle medlemmer af dette forum vil undertiden have tilmeldt sig under pseudonym, hvilket er deres ret, da man kan have vigtige personlige grunde til ikke at blive genkendt på sider der forholder sig kritisk til en religiøs dommedagskult, som benytter endog særdeles grove taktiske virkemidler til at skræmme medlemmer til tavshed og forhindre dem i at opnå nuanceret viden om deres eget trossamfund. Derfor vil indlæg der afslører identiteten på deltagere i debatten — som af personlige grunde har valgt at deltage under pseudonym — straks blive slettet og den der står bag indlægget vil omgående være livsvarigt ekskluderet fra yderligere deltagelse i gruppen.

*) Undtagelser herfra kan være indlæg der behandler emner der har direkte relevans for sidens hovedsigte — at tilvejebringe større viden om Jehovas Vidner, JW.org og Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab (også kaldet “Vagttårnsselskabet”). Her kan der være såkaldte “deep-links” der linker direkte til sider på religiøse websites, som man ønsker at fremhæve, f.eks. fordi de indeholder foruroligende nyt indhold fra en specifik sekt. I så fald skal det tydeligt fremgå at linket er medtaget for at dokumentere en påstand om det pågældende trossamfund, så denne påstand ikke står alene men dokumenteres med faktuelle oplysninger, hvilket vil kunne ses af, at det pågældende link er en del af en kommentar der udtrykker en sund naturlig skepsis.

Klik her for at læse mere om “netikette” på JV Info

Det sker også at et indlæg udtrykker et væld af gode og nyttige tanker, eller vigtig viden eller ny information, som vil interessere mange brugere eller komme andre til gavn, men som blot indeholder en enkelt “svipser” i form af et link til en hjemmeside der ikke holder sig indenfor den skarpe afgrænsning der er omtalt ovenfor. Sådanne indlæg vil af og til blive medtaget i en lettere censureret form, hvor det pågældende link er fjernet, mens alt hvad der ellers er i opslaget vil blive bragt uændret. Det samme kan være tilfældet hvis et indlæg har stærke journalistiske kvaliteter, men fejlagtigt kommer til at overtræde forbuddet mod udlevering af enkeltpersoner der ikke er kendte i den brede offentlighed eller blandt flertallet af danske Jehovas Vidner. I så fald vil redaktøren forsøge at moderere indlægget ved at anonymisere personnavne i indlægget, men ellers lade indlægget stå som det er opslået. Hvis den der har bragt opslaget er utilfreds med denne form for moderation af indlægget, står det naturligvis bidrageren af opslaget frit for at slette sin kommentar igen.


Kommentarer skal som udgangspunkt være på dansk. Det er dog ikke forbudt at citere kilder på andre sprog. I så fald vil det være at foretrække at udenlandske kilder er på engelsk. Citerer du kilder på andre sprog end engelsk forventes det at der medfølger en ærlig dansk oversættelse af det citerede materiale. Der må naturligvis også gerne linkes til sider på andre sprog, ligesom man må linke til videomateriale (f.eks. TV stationer, YouTube, Vimeo, osv.), som ikke er på dansk. Dog frabedes links til avissider der kun kan læses af abonnenter på den pågældende avis. Hvis du ønsker at vise indhold fra en side der kræver abonnement, er det bedre at du tager et screenshot (skærmdump) af den side du vil vise og indsætter den som billede i din kommentar eller kopierer den relevante del af teksten ind i selve din kommentar med en tydelig kildeangivelse i overensstemmelse med retningslinjerne for det medie du citerer.

På denne side indsamles ingen anden information end dit brugernavn hvad enten det er dit rigtige navn eller et pseudonym, og kun såfremt du registrerer dig som bruger og logger ind på siden. Denne registrering tjener alene det formål at muliggøre blokering af brugere der efter venlig henstilling fortsætter med at bryde de gældende regler for kommentarer. Alle er velkomne uanset deres religiøse overbevisning (eller mangel på samme), og dette gælder naturligvis også aktive Jehovas Vidner. Dog skal det understreges at der ikke er særregler for Jehovas Vidner, og at de naturligvis er underlagt samme regler imod agitation som alle andre der ønsker at kommentere på siden. Bemærk at du altid kan besøge siden anonymt — helt uden at være oprettet på siden. Du har stadig adgang til alt materiale på siden, men er alene afskåret fra at kommentere på materialet, ligesom du heller ikke kan anmelde andre brugere for overtrædelser af sidens regler for “netikette” uden at være logget ind som bruger af siden. (Du forbliver naturligvis stadig anonym i.f.t. den du anmelder, men for at undgå falske anmeldelser eller anmeldelser der kun har til hensigt at chikanere en anden bruger af siden, vil det kun være brugere der er oprettet på siden — og logget ind — som har mulighed for at indgive sådanne anmeldelser.)

VIGTIGT:
Endelig skal det understreges, at såfremt nogen skulle få kendskab til identiteten af en bruger der har oprettet sig under pseudonym, så er det selvfølgelig helt uacceptabelt at afsløre den pågældende brugers sande identitet, ligesom det naturligvis kun er den enkelte bruger selv der har ret til at afsløre såfremt de har et religiøst tilhørsforhold (selvklart stadig uden at agitere for deres trossamfund eller kirke). Overtrædes denne regel vil det medføre øjeblikkelig udelukkelse!
Hvis nogen der ikke har været Jehovas Vidner skulle være i tvivl om hvorfor redaktør ser med så stor alvor på netop dette område, er det selvfølgelig fordi konsekvenserne af at blive afsløret som deltager på et kritisk forum som dette, for et aktivt Jehovas Vidne kan være varigt livsødelæggende.


Senest opdateret
17. oktober 2020

Beninu Andersen

Ansv. redaktør