7 Spørgsmål til Jehovas Vidner om Blodtransfusion

7 gode spørgsmål til alle der stadig tror de ikke bør tage imod blod

John Cedars’ Videolog nr. 242

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video fra Lloyd Evans kanalen (tidligere kendt som John Cedars).

Videoen der denne gang er blevet oversat til dansk er den uhyre vigtige dokumentar på knap 1½ time, med titlen:


(Cedars Video-log nr. 242)
Det er almindeligt kendt, at Jehovas Vidner nægter at tage imod blodtransfusion, uanset hvor alvorlig og livstruende situationen er. Men hvornår fandt læren om blodtransfusioner vej til trossamfundet, og er det standpunkt overhovedet baseret på en korrekt forståelse af bibelteksten?

En særlig tak til mine Patreon supportere for at foreslå dette tema.


OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN

7 Spørgsmål til Jehovas Vidner om Blodtransfusion
Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.


Noter fra oversætteren

Om Rhesus-immunisering
I denne video omtaler Lloyd Evans et begreb der kaldes Rhesus-immunisering, og han opfordrer stærkt Jehovas Vidner (især gravide) til at undersøge dette fænomen nøjere, da det kan have afgørende betydning for dine valg af behandling under dit svangerskab. For at gøre det nemmere at finde materiale om dette, har jeg udfærdiget en artikel om Rhesus-immunisering, som du kan finde på dette link. Artiklen indeholder desuden to foldere som du enten kan læse direkte på siden eller downloade, hvis du vil have mere detaljeret information om Rhesus-immunisering. (Artiklen vil også kunne findes under leksikon-siden under Rhesus-immunisering, her på JV•Info).

Om rulleteksten ved 1:09:06 i denne video
Ca. 1 time og 9 minutter inde i videoen har Lloyd tilføjet en rulletekst som kører i bunden af skærmen. Den kan være svær at se når man har aktiveret danske undertekster. Af den grund har jeg valgt herunder at indsætte en oversat version af den tekst der ruller i baggrunden på dette specifikke tidspunkt i videoen. I teksten står der:

Det der udveksles i brystmælk er millioner af hvide blodlegemer der skal styrke det nyfødte barns immunforsvar, og det er naturligvis interessant fordi hvide blodlegemer tilhører den kategori som Vagttårnsselskabet har døbt “de fire hovedkomponenter” (som foruden hvide blodlegemer består af røde blodlegemer, blodplader og plasma).

Interview med Dr. Ian Mitchell om “kontaktudvalg”
I denne video afspiller Lloyd et interview med Dr. Ian Mitchell fra University of Calgary, som udtaler sig temmelig præcist om hans oplevelser fra hospitalet når Jehovas Vidners “kontaktudvalg” kommer ind på afdelingen så snart et medlem af trossamfundet skal have en større operation hvor blodtransfusion kan komme på tale. (Interviewet ses ca. 54 minutter inde i videoen.) Herunder gengiver jeg dette interview i sin fulde ordlyd. (oversat til dansk)

Dr. Mitchell: Det jeg erfarede var, at denne unge kvinde, Éloïse Dupuis netop havde født og havde indre blødninger hvor blodtransfusioner normalt ville have reddet hendes liv. Hun afviste behandling med blodtransfusionen og døde derfor som en uundgåelig følge af hendes forblødninger, hvorved hun efterlod sig et barn der allerede fra fødslen var dømt til en opvækst uden sin mor. Inden da havde mange af hendes venner og familie der ikke tilhørte religionen, forsøgt at komme ind til hende for at overtale hende til at tage imod den livreddende behandling, men de blev ganske enkelt fysisk forhindret i at komme ind til kvinden af hendes trosfæller der spærrede adgangen til stuen.

Radiovært: Er det de såkaldte “Kontaktudvalg til Hospitaler” fra Jehovas Vidner?

Dr. Mitchell: Det er korrekt. Det er særligt trænede ældste, som bliver udsendt så snart blodtransfusion kommer på tale. De optager megen plads på hospitalet, går i vejen, kræver svar midt i travlheden og forhindrer det almindelige hospitalsarbejde, og de gjorde alt for at hindre ikke-troende familie og venner i at besøge den unge kvinde.

Radiovært: Har du haft erfaringer med disse grupper?

Dr. Mitchell: Ja!

Radiovært: Kan du beskrive hvordan det er?

Dr. Mitchell: Det er meget ubehageligt. Det skal siges at de altid er meget høflige, aldrig uforskammede eller voldelige, og altid nydeligt påklædt. De kommer i grupper, er meget insisterende og forlanger at være med ved alle samtaler mellem lægen og familien, hvilket er højst usædvanligt. De har meget specifikke forventninger til den medicinske behandling, hvilket er usædvanligt for “venner” der normalt blot er på hospitalet for at støtte patienten og familien.
Det er ikke fordi vi forventer at familier altid skal være enige med os eller ikke skal foretage deres egen research, men det er højst usædvanligt at familiens venner træder ind og stiller meget insisterende og specifikke krav til den lægefaglige behandling. Deres information er ofte forældet. Bare 2-3 dage siden stod der på hjemmesiden at man ofte fik AIDS af blodtransfusion — hvilket er højst usandsynligt — hvilket er “lægesprog” for “nærmest umuligt”. Jeg så tekster der beskrev hvordan “man kunne blive homoseksuel hvis man modtog blod fra en homoseksuel donor” — det er ganske enkelt ikke muligt.
Så patienten modtager fejlinformation og forsøges overtalt, og dét må man ikke i henhold til gældende lov om forhåndsdirektiver.

Radiovært: Så hvad skal en læge gøre, når han står overfor, på den ene side en adfærd som er velkendt blandt Jehovas Vidner, de møder op med forhåndsdirektiver og kontaktudvalg der lægger pres på dem, og på den anden side står med risikoen for at blive retsforfulgt hvis lægen ikke handler i overensstemmelse med det “forhåndsdirektiv” som alle Jehovas Vidner bærer på sig?

Dr. Mitchell: Du spørger mig hvad læger skal gøre. Spørgsmålet er snarere hvad sundhedsmyndighederne bør gøre, og jeg skal nok besvare dit spørgsmål, men lad mig lige få snakket med sundhedsmyndighederne først!
I sagen med Éloïse, den unge pige som døde i Quebec, er det ikke unaturligt at hun søger vejledning fra sin mand, og måske endda fra sine forældre. Jeg ved ikke om hun havde søskende, men de ville muligvis også vejlede hende. Men vi ville ikke forvente, at fremmede fra hendes kirke skal være med til at træffe beslutninger vedr. behandlingen, så jeg mener vores hospitaler og sundehedsmyndigheder skal tage stilling til hvordan vi fremover skal reagere når ikke-beslægtede kommer ind og blander sig i behandlingen.

Radiovært: Så første skridt vil være at håndtere disse “kontaktudvalg”?

Dr. Mitchell: Jeg synes lægerne er i en meget prekær situation, fordi de får juridisk vejledning i at de skal acceptere et underskrevet kort, samtidig med at lægerne — hvoraf langt størstedelen er drevet af et naturligt ønske om at handle i patientens bedste interesse — ikke altid forstår underfundigheden af det pres patienten er under, og derfor er tilbøjelige til at lade patienten dø.
Og jeg må sige at alle i sundhedsvæsenet, både læger, sygeplejersker, laboranter, rengøringspersonalet — ja alle på hospitalet — er utroligt ulykkelige over disse helt unødvendige dødsfald blandt unge mennesker, så der er stor sorg, men ikke desto mindre vil størstedelen overholde loven.

Radiovært: Og for at være fair, så er der vel også stor sorg blandt de tilstedeværende Jehovas Vidner?

Dr. Mitchell: Det håber jeg. Jeg har dog aldrig erfaret dette, fordi de ser sig selv som martyrer.

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger “Vagttårnsselskabet” eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).


Skriv et svar