Danske tekster på John Cedars

Danske tekster på John Cedars

Sidens redaktør har indgået et samarbejde med Lloyd Evans om at bidrage med danske undertekster til udvalgte videoer fra hans primære informationskanal John Cedars kanalen.

Grundlaget for samarbejdet er undertegnedes mangeårige arbejde i en medie-produktionsvirksomhed hvor jeg bl.a. har deltaget i adskillige kurser korrekte undertekstnings-teknikker, forskelle i det talte og det skrevne ords effekt på seeren, og mange andre tekniske kurser i professionel undertekstning. Efter at have indsendt nogle eksempler på udseendet af de pågældende undertekster til Lloyd Evans, som er redaktør for John Cedars kanalen, var det indlysende for begge parter at et sådant samarbejde vil bidrage til en endnu større udbredelse af de videoer som udgives på Lloyd Evans’ kanal.

Hvis nogen har interesse i hvilke principper der ligger til grund for den underteksningsproces der benyttes i forbindelse med tilføjelse af danske undertekster på engelsksproget videomateriale her på siden, kan jeg oplyse at jeg benytter de samme regelsæt som benyttes på Danmarks Radio, TV2 og en række andre nordiske TV-stationer og produktionsselskaber. Er der andre der ønsker at begive sig ud i oversættelsens svære kunst kan man se de guidelines der gælder for oversættelse til nordiske sprog som har været rettesnoren for oversættere i Skandinavien de sidste 50 år på nedenstående link:

Advanced Translation on Subtitling

Hvorfor lige John Cedars?

Det er et godt spørgsmål eftersom der er et utal af kanaler der alle beskæftiger sig med Jehovas Vidner, Vagttårnsselskabet, JW.org og trossamfundets mange andre entiteter. Ofte har disse kanaler et mere smalt sigte og beskæftiger sig udelukkende med enkeltsager, som f.eks. håndtering af seksuelt misbrug af mindreårige, blodtransfusioner, udstødelse, teologi, osv. Dette er alt sammen fint, men det har været vigtigt at indgå et samarbejde med en kanal hvis udvalg af materiale både er omfattende og favner bredt.

Et andet kriterium har — for nu at sige det ligeud — været lødighed. Hvis jeg skulle deltage i et samarbejde om at formidle en kanals budskaber til et dansk publikum, skulle det være en kanal hvis indhold jeg selv for langt størstedelens vedkommende kunne stå inde for. (Når jeg siger “langt størstedelen” mener jeg blot at der kan være enkelte sprøgsmål hvor mine holdninger afviger en smule fra Lloyd’s, men det er ikke spørgsmål hvor jeg ikke anerkender at man kan indtage et andet synspunkt end det jeg selv har, så der vil kun være tale om små holdningsforskelle, og i forhold til oversættelsen så vil den naturligvis loyalt reflektere den holdning der udtrykkes i den pågældende video).

Andre kanaler har undertiden et meget tydeligt præg af uligevægtigt og usagligt indhold. Det kan være indhold der ikke formår at forholde sig sandfærdigt til faktuelle oplysninger, eller som vælger at citere uhæderligt fra forskellige kilder. Denne form for intellektuel uredelighed kan jeg naturligvis ikke bakke op om ved at formidle disse videoer til et dansk publikum. (OBS! Dette er ikke det samme som censur. Videoerne ligger frit tilgængeligt på YouTube og det står alle frit for at se de kanaler hvorfra de ønsker at hente deres information, men man skal blot lede længe efter danske undertekster fra undertegnede til de pågældende videoer).

Jeg har gennem mange år betragtet — og abonneret på — et utal af kanaler der alle hævder at bringe saglig information om Jehovas Vidner. Desværre er det forbavsende få der formår at leve op til denne erklærede hensigt. Jeg har derfor også efter nogen tid hvor jeg har givet en kanal en chance igen opsagt mit abonnement på kanalen af en af følgende grunde:

 • Kanalen indeholder udokumenterede påstande om enkeltpersoner, organisationer eller begivenheder.
 • Kanalen er i højere grad holdnings- end faktadrevet, hvorfor den kun er interessant for mennesker der befinder sig godt i et “ekko-kammer” hvor deres eneste ønske er opbakning til deres egne synspunkter.
 • Kanalen drives af en eller flere personer der tydeligvis stadig kæmper med stor indædt vrede og indignation, som får dem til at fremstå som bitre fanatikere der er gået fra den ene ekstrem til den anden. Det giver sjældent anledning til sagligt indhold.
 • Kanalen drives af personer der i stedet for at vælge en neutral observans i forhold til Jehovas Vidner og Vagttårnsselskabet blot har skiftet til en anden fanatisk religiøs observans hvorfor budskabet oftest forplumres af en debat om hvem der er “sande kristne”, og da denne side ikke er en side for personer der ønsker at drive religiøs agitation er formidling af budskabet fra kanaler med dette formål heller ikke af interesse for undertegnede

John Cedars kanalen (af Lloyd Evans) har til gengæld formået at leve op til nogle grundlæggende kriterier, som var vigtige for at jeg ønskede at indgå i et sådant samarbejde:

 • Formidlingen er ikke præget af en hævntørst eller bitterhed, men af et oprigtigt ønske om at bibringe såvel aktive som tidligere Jehovas Vidner samt personer med interesse i eller som har familiemedlemmer der er blevet engageret i sekten, en nøgtern og sandfærdig redegørelse for forholdene i sekten.
 • De fremførte påstande dokumenteres grundigt med tydelige kildeangivelser og ofte med direkte visning af originalmaterialet på skærmen mens dette citeres.
 • At Lloyd Evans er agnostiker er ikke i sig selv et kriterium der kan stå alene, men det har den fordel, at der ikke umiddelbart forekommer fare for at videoerne fra John Cedars kanalen vil indeholde agitation for et andet trossamfund.
 • Kanalen er meget overskueligt organiseret og har en række gennemgående udsendelser der kommer regelmæssigt, hvilket vidner om en stor grad af professionalisme. Der er regelmæssigt interviews med tidligere sektmedlemmer, temaudsendelser der behandler aktuelle emner eller situationer hvor JW.org er involveret, kommentarvideoer som reaktion på de seneste udsendelser fra JW Broadcasting, gennemgang af specifikke doktrinære særkender ved Jehovas Vidner hvorved de accentuerer sig fra andre sekter og frikirker, opsøgende journalistik.
 • Endelig har Lloyd Evans som en af de få formået at opnå så bred anerkendelse, at han ikke blot af tidligere Jehovas Vidner, men også af den almene presse anses for at være den specialist man vil kontakte for at finde saglig information eller kommentarer til specifikke hændelser eller aktuelle forhold i trossamfundet. Ad den vej er det lykkedes for Lloyd Evans at få taletid på landsdækkende TV-kanaler og i store dokumentarprogrammer som beskæftiger sig med skadelig religiøs indoktrinering. Bedst kendt er nok den særlige udsendelse som blev produceret af holdet bag Leah Reminis Scientology — The Aftermath, hvor man dedikerede hele første afsnit af sæson 1 til et næsten to timer langt specialafsnit, der i stedet for Scientology valgte at behandle en række dystre sider af Jehovas Vidner, fordi der er en lang række lighedspunkter i måderne disse to farlige og destruktive sekter opererer på.
 • Lloyd Evans har også formået at opbygge en så troværdig kanal med så stor en følgerskare at det er lykkedes ham at gøre arbejdet med John Cedars kanalen (sammen med enkelte andre aktiviteter) til sin levevej, hvilket — alt andet lige — giver Lloyd Evans en ressourcemæssig fordel når han skal finde den fornødne tid til at foretage en grundig research forud for sine produktioner.
 • Lloyd Evans har også formået at stå fast i strid modvind når en række indholdsformidlere fra andre kanaler har valgt at køre en fælles “hetz” eller kampagne mod Lloyd Evans, fordi han har afvist at deltage i forsøg på at score billige point på tabloid-journalistik der enten er rygtebaseret eller som er funderet i et uforløst had til Jehovas Vidner, som det f.eks. var tilfældet da Lloyd Evans udtalte sig på BBC om sin holdning til forfølgelsen af Jehovas Vidner i Rusland, og påpeger at dette er en yderst skadelig vej at gå, og inden de konkurrerende kanalers redaktører havde hørt Lloyd’s argumentation for dette, havde man stablet en kampagne på benene der havde til formål at udstille Lloyd Evans som Vagttårns-apologet, til trods for at han faktisk tydeligt forklarer, at grunden til at han er imod et forbud er fordi det vil fremme Jehovas Vidners sag ved at puste til ilden under deres allerede glødende forfølgelseskompleks, ligesom det vil skabe endnu “bedre forhold” for pædofile medlemmer af sekten, da ingen nu vil turde gå til politiet og anmelde en pædofil fra inderkredsen, da dette nu vil indebære fare for selv at blive anholdt for tilknytning til Jehovas Vidner.
 • John Cedars kanalen har et af de bredeste udbud af emner der relaterer sig til Jehovas Vidner og dét alene — men i særdeleshed sammenholdt med de øvrige grunde nævnt herover — gør at det giver god mening at formidle videoer fra netop denne kanal.

Der kan nævnes mange andre årsager til at jeg anså John Cedars kanalen som den rette samarbejdspartner i dette formidlingsprojekt, men ovenstående burde række.

Efterhånden som det oversatte materiale kommer til at antage et vist omfang, vil det blive organiseret i emner, på samme måde som på John Cedars kanalen. Foreløbig er det kun 3 færdiggjorte videoer der er blevet oversat og en fjerde er i produktionsfasen. Disse videoer vil blive præsenteret i form af indlæg på siden hvor der vil være indlejret en video, som man kan se direkte på siden.

Kendte tekniske problemer

Foreløbig er der kommet to tilbagemeldinger om at enkelte har oplevet at teksterne forsvandt når de vendte en iPad om på siden for at se videoen i fuldskærm. Det er ikke lykkedes mig selv at genskabe dette problem, men jeg har udarbejdet en vejledning som jeg har sendt til de brugere der havde problemet. Denne vejledning kan du også finde her på siden, og du kan klikke her for at åbne vejledningen. Men allerede nu kan jeg afsløre at problemet løser sig såfremt man — hvis man ser videoen fra en iPad — i stedet for at gå ind på YouTube fra Safari eller Chrome browseren til disse enheder, vælger at åbne videoen i den dedikerede YouTube App, så vil man ikke opleve problemer med at se filmene med undertekster, selvom man ser dem i fuldskærmsvisning. (Læs den komplette vejledning om tekster på YouTube her).

Hvis du ønsker at gå direkte til siden med YouTube App til dine håndholdte enheder kan du finde dem her (bemærk at du skal være på din håndholdte enhed for at installere direkte fra disse links):

YouTube App er i skrivende stund gratis til begge enheder.

Hvordan ved jeg at en ny video er blevet tekstet?

I første omgang er den eneste mulighed at holde øje her på siden, da jeg opslår hver video i et indlæg hvor der vil være link til videoen ligesom den vil være indlejret på siden så du kan se den direkte fra denne side uden at behøve at gå til YouTube eller andre sider for at se videoen.

Desuden laver jeg løbende opslag på Facebook gruppen for tidligere medlemmer af Jehovas Vidner (“x jehovas vidner”), hvor jeg også kort annoncerer at endnu en video fra John Cedars kanalen er blevet færdig, og opslår et link til videoen — enten gennem denne side eller direkte link til den pågældende YouTube video. (Fordelen ved at se videoerne gennem denne side er, at jeg har indprogrammeret kode der selv indstiller videoerne til at vises med dansk tekst. Hvis du ser dem fra din egen YouTube i en browser skal du selv huske at tilkoble danske undertekster med knapperne i nederste linje af afspilleren og vælge det rigtige sprog med tandhjulet hvor du kan vælge mellem de tilgængelige oversættelser.)

17. Januar 2020

Skriv et svar