Udstødt, en podcast om Jehovas Vidner

“Udstødt, en podcast …”

… du ikke må gå glip af!

Frank Flemming Jensen har begået et lille mesterværk med sin podcast “Udstødt, en podcast om Jehovas Vidner.

Med sin podcast har Frank Flemming Jensen skabt fængslende taleradio i en tid hvor denne form for dokumentarisme har hårde vilkår. Men Frank er lykkedes med et projekt, som helt fra starten har vist gode takter og, som tiden er gået, har vist sig i stand til at få mange tidligere medlemmer med i studiet til en snak om en bred buket af emner som opvækst, fanatisme, kvindeundertrykkelse, forudsigelser af dommedag, sekt-historie, kulters virkemidler, o.m.a. alt sammen spundet fint sammen med den individuelle historie, som er unik for hver enkelt gæst Frank Jensen har fået til at stå frem for åben mikrofon. Men der er “slanger i paradis”. Projektetet er nemlig i fare, så dette er ikke alene en varm anbefaling, men også en redaktionel opfordring til at støtte op om Franks projekt, og det koster dig ikke en krone. Mere om dét senere i artiklen, for her kommer anmeldelsen af …
Frank som mange efterhånden kender ham
– bag mikrofonen og med “hørebøffer” på hovedet

Udstødt, en podcast om Jehovas Vidner

Frank Flemming Jensen er for mange der engang var Jehovas Vidner efterhånden et kendt navn. Ikke nødvendigvis fordi de kendte Frank da han selv var medlem af sekten, selvom Frank i sin egen beretning fortæller at han — som så mange andre unge mænd både før og efter Franks tid i sekten — gjorde alt for at gøre kométkarriere i trossamfundet ved at være den artige og fremadstormende unge mand med de “rette åndelige mål”. Men på et tidspunkt hvor Frank var vendt tilbage til Danmark efter en tid som udsendt missionær, stod han i en tros- og identitetskrise der endte med et svært brud med en sekt der havde været hele hans liv i det meste af tre årtier. Men den historie kan man selv høre Frank fortælle i en særudgave af hans podcast, hvor han lader en gæst tage sin stol og selv sætter sig i gæstestolen. Og det kan jeg anbefale. Og det er denne podcast der har gjort Frank Flemming Jensen til et navn som de fleste i det lille men fast sammentømrede samfund af “afhoppere” der dagligt mødes til livlig debat på Facebook gruppen “x jehovas vidner” (som vil få en særskilt anmeldelse på et senere tidspunkt).

Frank Flemming Jensen har nemlig brugt sit indgående kendskab til sekten kombineret med sit flair for god, gennemarbejdet journalistik at skabe en podcast der mest af alt giver samme gode fornemmelse som en god udsendelse på de bedste stationer med taleradio, som f.eks. DR1 eller den nu hedengangne Radio 24/7. Og det er lidt af en bedrift. Vi lever i en tid hvor en podcast får svære vilkår hvis den ikke er virkelig god. Mange vil have farvestrålende TV udsendelser i HD eller 4K på storskærm. Men sommetider er taleradio bare det helt rigtige format. Og det er sådan man skal se podcast. Det er taleradio on-demand — om man vil. Og der er mere end rigeligt at gå i gang med. Så hvis du sidder hjemme i disse dage, er dette en oplagt opfordring til pandemi-underholdning med lødighed.

Utallige spændende mennekser har været gæster hos Frank

Og Frank er lykkedes med projektet — over al forventning. Foreløbig har frank haft utallige spændende gæster og antallet af podcasts med interessante gæster der på den ene side har en fælles fortid, men på den anden side — efter at have forladt denne fortid — er blomstret op på vidt forskellige måder, og Frank tager sig tid til at høre hele historien. Det er en af de vidunderlige ting ved podcast-formatet. Der er kun to der bestemmer hvor lang tid der skal snakkes og det er Frank og Franks gæst. Så der er ikke noget der bliver afbrudt fordi der skal komme “radioavis”, så en podcast på kanalen “Udstødt, en podcast om Jehovas Vidner”, tager den tid en podcast skal tage. Men “Udstødt” er mere end det. Den er blevet et samlingspunkt for mange — noget der tales om i XJV miljøet. Og så er der én ting som måske er vigtigere end noget andet: Frank har givet de mennesker der er blevet tiet ihjel af Jehovas Vidner, en platform — en ny talerstol, der modsat den i Rigssalen er et sted hvor det er tilladt at sige præcis hvad du mener, tror, tænker og føler. De mennesker der er med i Frank Flemming Jensens podcast kommer fra et bredt spektrum af tidligere Jehovas Vidner, og nogle har formået at finde deres egen nye platform hvorfra de har tilkendegivet deres utilslørede mening om den ekstreme sekts hadefulde menneskesyn, hvad enten det er mennesker der har udgivet bøger, startet støtteforeninger, oprettet hjemmesider, holder foredrag, skriver sange, o.m.a. Men der er også en lang række mennesker som er blevet kuet, trådt under fode og blevet ignoreret — også selvom de har måttet lide under ganske forfærdelige forbrydelser, som f.eks. voldtægt, seksuelle overgreb, m.m. — fordi individet er af uvæsentlig betydning sammenlignet med organisationens ry og rygte, og de er ofte blevet ofre for denne destruktive dommedagskults perverterede doktrin om gennem udstødelse at udfryse og isolere mennesker der ikke længere bekender sig til deres dogmatiske menneske- og verdenssyn. Også disse mennesker har Frank med sin podcast givet en mikrofon — en mikrofon som de med overraskende velvilje har taget imod, og det der bliver sagt, når mikrofonen bliver tændt, er bestemt ikke småting. Det der kommer på bordet når man hører om de menneskeskæbner der har lidt den tort det er at blive offer for Vagttårns-sektens “vridemaskine” når først de går i gang med den systematiske forfølgelse af afvigerne, dissidenterne og blot tvivlerne der måske har været en tand for “åbenmundede” til sektledelsens smag.

Der er også udfordringer

Selvom Frank Flemming Jensens projekt er af høj kvalitet og mestrer balancen mellem af have kant og lødighed, så er det også en podcast der henvender sig til en brugerskare der — alt andet lige — må betegnes som en niche. Og det kan skabe problemer for Frank — men det er problemer vi allesammen kan hjælpe med at gøre mindre.

YouTube har mistet interessen for de små kanaler

Problemet består i al sin enkelhed i at YouTube — som er det medie hvor Frank udgiver sin podcast — for nyligt har ændret deres politik, således at man skal have mere end 1000 abonnenter for at få mulighed for at anke en eventuel klage over brug af materiale som rettighedshaverne mener krænker deres ophavsret. Normalt er det muligt at gøre indsigelser mod sådanne krav fra rettighedshavere under den såkaldte “Fair-use”-klausul som er en ordning under amerikansk lov (som YouTube er underlagt), hvoraf det fremgår at man gerne må benytte billeder, videoklip, tekster, citater, lydklip, osv. i journalistisk øjemed. Dvs. hvis man har et værdigt formål med brugen af materialet hvad enten formålet er kritik, oplysning, satire, anmeldelse, osv. Men denne ret har man kun såfremt antallet af abonnenter på ens kanal overstiger 1000. I “gamle dage” (dvs. sidste år) var det nok med 200 abonnenter, men YouTube har gjort det helt klart at de ikke har den store interesse i kanaler der ikke tjener penge til YouTube, hvilket små kanaler med få hundrede abonnenter ikke gør, fordi deres værdi som reklamefinansieret kanal er yderst begrænset.

Men der er desværre også andre former for klager man ikke har ret til at gøre indsigelser imod hvis man har mindre end 1000 abonnenter og det er klager over bagvaskelse, injurier, tilsvining, racisme, osv. Og dem der kender Frank Flemming Jensen og som måske endda også kender hans podcast “Udstødt”, vil måske sige: “Men, Frank laver da ikke noget der falder ind under disse kategorier. Hvad er problemet?”

Det er ikke alle der er glade for Frank

Frank har på det seneste modtaget mistænkeligt mange klager gennem Facebooks klagesystem, som fører til at Frank har oplevet at få karantæne mod opslag i grupper som x jehovas vidner! Gruppen x jehovas vidner er et af de væsentligste debatfora for danske Ex-JV, og som sådan også det sted hvor Frank Flemming Jensen kan markedsføre sine nye indlæg bedst muligt. Franks podcasts er til gavn for mange, og da Frank er aktiv både på YouTube og på Facebook vil det være af stor betydning at man skaber opbakning til kanalen, så der ikke er nogen der kan hævde at den ikke skal tages alvorligt. Desuden så vil mange følgere på Franks YouTube-kanal sende et klart signal om at vi står sammen og at ingen magtyg dommedagskult skal få lov til at knægte ytringsfriheden for andre — den ytringsfrihed som de selv sætter så stor pris på.

YouTube har en “strafklip”-funktion der fungerer på samme måde som med et kørekort. 3 strafklip og du er ude. Og dem med en smule kendskab til kulters arbejdsmetoder, og som måske endda selv har været ofre for dem, ved udmærket at de bestemt ikke holder sig for gode til at bruge beskidte tricks for at intimidere deres kritikere eller underminere deres troværdighed. Og selvom man synes det er paradoksalt at lige netop trossamfund der i den grad lukrerer på demokratiske samfunds velvilje mod deres ret til at praktisere og udbrede budskabet om deres tro, samtidig vil misbruge systemer som YouTubes klagesystem til at knægte ytringsfriheden for personer der netop ikke mener det samme som dem selv, må jo i den grad give anledning til undren. Og dog.

Det er jo et velkendt fænomen blandt magtfulde destruktive kulter at de gør hvad de kan for at komme deres kritikere til livs. Vi kender så rigeligt til det fra Scientology, og med et trossamfund der er mindst lige så fundamentalistisk og ekstremt som Scientologerne kan det heller ikke forbavse at medlemmerne af Jehovas Vidner føler sig berettigede til at benytte samme beskidte tricks. I Vagttårns-terminologi er der ligefrem et ord for “beskidte tricks” som f.eks. løgnagtige påstande, mened i retssale, osv. De kalder det “Teokratisk Krigsførelse”. (Desuden er dobbelt-moral jo nærmest ved at være et af de sikre tegn på at man er et solidt og velfungerende Jehovas Vidne).

Sammen er vi stærke

Frank har i skrivende stund ca. 400 abonnenter, og mangler således ca. 600 flere før YouTube vil tage hans indsigelser alvorligt. Hvis man ikke har mindst 1000 abonnenter har man ingen klageret, men blive blot lukket hvis YouTube føler der er for meget ‘bøvl’ med ens kanal, for de gider ganske enkelt ikke bruge penge på juridiske tvister der omhandler kanaler der aldrig nogensinde kommer til at generere indtægt. Men hvis Frank derimod når op på 1000 abonnenter så er YouTube — i overensstemmelse med deres egne nye retningslinjer — forpligtede til at lytte hvis Frank gør indsigelser mod de helt urimelige påstande der tydeligvis har til hensigt at gøre livet surt for Frank og hans podcast.

Der skal derfor her fra jvinfo.nu lyde en redaktionel opfordring til at bakke op om Frank og hans vigtige podcast “Udstødt”. Og det kræver faktisk ikke spor andet end at man klikker på en enkelt knap. Og hvis man så ovenikøbet kan overbevise et eller to familiemedlemmer om at gøre det samme, så kan Franks YouTube-kanal hurtigt nå det medlemsantal der er nødvendige for at sikre Frank en lidt mere “sikker plads i producerstolen”.

Et overflødighedshorn af spændende samtaler

Franks kanal er et overflødighedshorn med spændende historier med både kendte og mindre kendte Jehovas Vidner, og måske finder du endda en historie fra en af dine gamle JV-venner på Franks kanal. Men det sker kun hvis den får lov til at overleve, så nu er det om at komme ud af starthullerne og give Frank den fornødne opbakning til det store arbejde han gør for hele fællesskabet af både tidligere Jehovas Vidner og nuværende tvivlere. Alle os der er sluppet ud af sektens fangarme, er glade for at være nået til det sted i vores liv hvor vi er i dag. Franks podacast kan være det der gør forskellen for en person der mangler det sidste argument for at tage sit gode tøj og forlade en destruktiv dommedags-kult. Lad det ikke være din eller min apati der gør at denne gode sag bliver tabt på gulvet.

Få nu bare trykket på [Abonnér] og gør noget stort med en lille handling

I disse “Corona-tider” har mange af os fået lidt ekstra tid. Gå ind og lyt til Franks podcast “Udstødt”, og hvis du kan lide det du hører så husk at det er god stil at give lidt tilbage når man nyder frugten af andres hårde arbejde. Det mindste du kan give er et klik på knappen [Abonnér].

Her ses Poul Dal til videointerview hos Frank

Endelig skal det siges at Frank fortsat udvikler på konceptet, og et af de virkelig spændende tiltag er at du nu bliver inviteret med ind i studiet og oplever flere af Franks interview som videointerview, sådan som man har set det populariseret af flere af de store mediekanaler der har både radio og TV på programmet. Frank har optaget en del af sine interviews på video og det giver en fantastisk ekstra dimension, som f.eks. i interviewet med Poul Dal hvor man kunne se den mand som så mange af os kender — enten fordi vi har kendt ham personligt i gamle dage, eller fordi vi hørte om hans “kætterske” gruppe “Kristen Frihed” (som senere blev til støttegruppen ved en sammenlægning med gruppen fra København). På den måde giver Frank os nu også billedsiden, så for dem der stadig har svært ved at vænne sig til tanken om at der stadig laves fantastisk taleradio — ikke mindst i form af podcasts — er der altså heller ingen undskyldning. Flere af Franks mange interviews er lavet som et videointerview og altså ikke bare taleradio.

Du finder podcasten på YouTube eller ved at klikke på dette link:

Udstødt, en podcast om Jehovas Vidner

Med et par skønne forårsdage foran os ønskes alle en dejlig weekend.

De venligste hilsener fra

Beninu Andersen
ansvarsh. redaktør
JVinfo.nu

3 kommentarer


 1. Frank Flemming Jensen

  Tusind tak for den flotte anmeldelse Beninu, det var meget overvældende at læse. Jeg vil dog i al ydmyghed sige at jeg ikke selv føler at jeg gør så meget andet end at sidde og lytte. Og så har jeg det tekniske udstyr klar.
  Men rosen må gå videre til alle de modige gæster jeg har med i podcasten som tør stå frem, også selvom de risikerer yderligere sanktioner efter at stå offentligt frem – det er dem der fortjener den største hyldest. Selv har jeg ikke så meget at tabe længere, da begge mine forældre er døde og borte.
  Men en kæmpe TAK og RESPEKT til dem der stadig har forældre, børn og nære venner i “Organisationen” og som tør stå frem og fortælle om deres oplevelser og riskere at miste den sidste kontakt de måtte have. Uden dem, ingen podcast. <3

  Mht. risikoen for at min YouTubekanal kan lukkes:
  Jeg har ikke endnu oplevet at jeg har fået nogle straffe på YT eller advarsler af nogen art. Men jeg frygter at det kan ske, da jeg har oplevet at min facebookprofil nu hænger i en tynd tråd. 9. gange er jeg blevet anmeldt efter at podcasten kom ud i maj sidste år. Min seneste blokering er på en hel måned. Sker det igen vil de måske helt lukke min facebookprofil helt ned.
  Jeg kan selvfølgelig ikke bevise 100% at det er JV der står bag, men jeg kan konstatere at den første blokering kom kort efter min første podcast kom ud. Facebooks egen forklaring er at "jeg ikke har overholdt deres retningslinjer" og at opslag og fotos er blevet anmeldt som "chikane" og "mobning". Tilfældigvis deriblandt opslag om Jehovas Vidner på min profil.
  Da man jo aldrig får navnene at vide på hvem det er der hele tiden anmelder mig kan det selvfølgelig også være andre, helt "almindelige" mennesker der anmelder mig fordi de f.eks. ikke kan lide min humor. Derfor kan jeg heller ikke sige med 100% sikkerhed hvem det er, men jeg må bare konstatere at anmeldelserne og blokeringerne er kommet indenfor det sidste år, så jeg har en antagelse.
  Jeg tror ikke personligt at det er noget de enkelte vidner opfordres til at gøre, tværtimod må de jo som bekendt intet have med frafaldne at gøre.
  Så det må være nogle der handler på egen hånd og som har en eller anden kontakt til Vagttårnsorganisationen.

  Suma sumarum: Jeg frygter bare at HVIS det kan lykkes nogle der er utilfredse med podcasten, at anmelde mig så min fb-profil blokeres og måske fjernes, så kan det måske også ske på YouTube. Måske er min frygt helt forkert, men i hvert fald kan jeg se ud fra YouTubes regler at man er mere sikret mod at blive blokeret pga dårlige anmeldelser hvis den har mere end få hundrede abonnenter.
  Igen: Tusind tak for din hjælp, Beninu, den er meget værdsat. <3

  1. Udvikler

   Jeg synes ikke man skal undervurdere hvad Vagttårnssekten er i stand til. Os der har set det indefra skal ikke glemme hvad det er vi har set. Og det vi siden har fundet ud af bidrager jo kun til at øge vores bevidsthed om at der til syvende og sidst kun er tale om et konglomerat af virksomheder hvoraf en af dem blot er at drive kultvirksomhed, da det formentlig er korporationens bedste indtægtskilde – måske kun overgået af handel med ejendomme langs den prestigefyldte Brooklyn Waterfront.
   Når man tænker efter så er det genialt i al sin djævelskhed (uden at jeg i øvrigt tror på “djævelen” eller andre ikke-beviselige eksistenser), for mig bekendt er der vist ikke andre banale trykkeri- og forlagsvirksomheder der har fundet ud af at skabe så meget opbakning til deres propagandalitteratur ved at lade en sekt opstå omkring forlagsvirksomheden.
   Jeg vil ikke tøve med at gardere mig bedst muligt hvis jeg var dig, Frank, så jeg synes du gør det rette. Det jeg har set bare siden jeg selv forlod sekten er en iskold og kynisk organisation der har udviklet taktikker der i hårrejsende grad minder mere og mere om dem der benyttes af Scientology. Jeg gyser bare jeg ser et afsnit af JW Broadcasting eller deres afskyelige propagandavideoer fra stævnerne. Jeg er SÅ lykkelig for at det er 20 år siden jeg slap ud så jeg ikke har skullet være en del af dette. Det er rent gætværk, men jeg har en personlig formodning om at selvmordsraten bland Jehovas Vidner, nyligt udstødte og pårørende til udstødte er større end den nogensinde har været før i trossamfundet.
   Det er et skab propfyldt med skeletter, og i øjeblikket bidrager du og mange andre heldigvis til at de rasler ud i lyset et efter et.
   Og som sagt – så er din podcast stadig altid velkommen her på jvinfo.nu. Du kan stadig annoncere den på x jehovas vidner, selvom de ligger her, så skulle du nogensinde opleve at blive smidt ud af YouTube, så har du i hvert fald en “plan B” hvis den har interesse.

   Tak for din venlige tilbagemelding.
   Rigtig god weekend.

   De bedste hilsener
   Beninu

Skriv et svar