Jehovas Vidner udgiver homofobisk tegnefilm for børn!

John Cedars’ Videolog nr. 117

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video fra Lloyd Evans kanalen (tidligere kendt som John Cedars).

Men inden vi går til videoen skal vi se på et par interessante fakta. Den frigivne video er — som overskriften antyder — en kommentar til den homofobiske propaganda-tegnefilm for børn: “Én mand. Én kvinde.”

Den anden dag sad jeg og lavede research på emnet i anden anledning (og det kommer der en længere artikel ud af), men foreløbig vil jeg blot offentliggøre et, på én gang forudsigeligt og tvetydigt stykke statistik.

Det anerkendte tidsskrift Journal of Church & State havde for nylig lavet en omfattende rundspørge blandt religiøse mennesker i USA om deres holdning til homoseksualitet som livsform

Hertil kunne de adspurgte vælge at sætte tre krydser, nemlig:

  1. Samfundet skal acceptere homoseksualitet som livsform
  2. Samfundet bør ikke anbefale homoseksualitet som livsform
  3. Ved ikke

Det interessante er at man i den grafik der vises herunder har udeladt svar fra dem som satte kryds i C. Ved ikke”. Hvorfor dét er interessant skal jeg vende tilbage til om lidt. Men lad os først kaste et blik på grafikken fra Journal of Church & State herunder:

Undersøgelse foretaget af Journal of Church & State
De adspurgte skulle tilkendegive deres holdning til homoseksualitet

Lad os først få det mindst overraskende ud af verden. At Jehovas Vidner er det trossamfund i verden som har den mest fjendtlige holdning til homoseksualitet som livsform overrasker næppe nogen. Der er dog et væsentligt caveat som skal inddrages, som bidrager til placeringen af Jehovas Vidner allernederst på denne grafik. For udover den åbenlyse fordømmelse med baggrund i deres fundamentalistiske bibellæsning, så er det nok så væsentligt at huske på, at Jehovas Vidner har et yderligere “handicap” der udfordrer deres holdning, og det er misinformation. Jehovas Vidner er i særlig grad ofre for misinformation, fordi de er opdraget til at tro at alt hvad der kommer fra Det Styrende Råd er den uomtvistelige sandhed. Desuden har de mere eller mere direkte fået indprentet at det er kættersk at efterprøve den sekulære viden som citeres, parafraseres eller på anden måde formidles i deres litteratur. Derfor er grundlaget for Jehovas Vidners svar i ovenstående undersøgelse også et udtryk for at de har “lært” at homoseksualitet er et valg! Det fremgår også af videoen længere nede i opslaget (som jeg netop har udgivet danske undertekster til).

Så man må ved betragtningen af grafikken huske på at Jehovas Vidner rent faktisk tror fuldt og fast på, at homoseksualitet er et valg på linje med hvilken bil du køber, hvilket morgenmadsprodukt du spiser, hvilket mærke du bruger i undertøj, osv., og med dét udgangspunkt — kombineret med deres opfattelse af homoseksualitet som en synd — er det bestemt ikke svært at forstå, hvorfor de ligger indplaceret på listen, der hvor de gør. For hvis de tror at mennesker er homoseksuelle fordi de bevidst har besluttet sig for at “tilvælge” en ekstra synd fra “menukortet over syndige seksualiteter“, på samme måde som man kan vælge “ekstra ost på sin pizza”, så er det ikke spor forbavsende at Fanatikerne fra Warwick ligger så lavt på listen.

Er der også overraskelser i resultatet?

Ja dét er der — i allerhøjeste grad! Og her er det at det bliver interessant at man har frasorteret dem der valgte at svare “C. Ved ikke”, for det vil sige at de eneste der er repræsenteret på listen er de mennesker der positivt har tilkendegivet at samfundet aktivt skal gøre en indsats for at anerkende homoseksualitet som en accepteret samlivsform på lige fod med andre accepterede samlivsformer. Og her bliver det interessant. For hvis dét er et muligt svar, så må man da — i hvert fald som tidligere medlem af dommedagskulten — undre sig over at Jehovas Vidner overhovedet har en plads på denne grafik, for hvem er de ca. 12% af Jehovas Vidner der mener at samfundet bør acceptere homoseksualitet som en samlivsform (og dermed må formodes også selv at anskue det som en acceptabel samlivsform)?

Grunden til at jeg hæfter mig ved dette var at jeg — såfremt jeg ikke havde set ovenstående statistik — var blevet bedt om at gætte på, hvor mange Jehovas Vidner der mente at homoseksualitet er en acceptabel samlivsform, så havde jeg gættet på et stort rundt NUL!

Men skal man lægge noget i dette tal, så må man blot konkludere, at der er 12% af Jehovas Vidner der åbenbart ikke har overladt al selvstændig tænkning til Det Styrende Råds sindelagskontrol. Og hvis man tager de rosenrøde briller på — og hvem har ikke lyst til det nu hvor foråret er på vej — så kunne man jo fristes til at konkludere, at der rent faktisk på ethvert givent tidspunkt er 12% af Jehovas Vidner som ikke betragter det styrende råd som Guds ufejlbarlige kilde til sandhed om alt og intet, hvilket trods alt — i runde tal — svarer til hver ottende Jehovas Vidne! Hvis ikke dét er grund til begejstring så ved jeg ikke hvad der er — det skulle da lige være at de mistede deres skattely her i Danmark (hvilket jo er den reelle årsag til at man lukkede afdelingskontoret i Sverige og Norge og lavede ét stort “skandinavisk” afdelingskontor i Holbæk. Men “forenkling” lyder bare federe…)

En enkelt anden mindre væsentlig — men stadig interessant — overraskelse på listen er, at man bemærker at Jøder (ganske vist ikke ortodokse jøder, men … alligevel) ifølge grafikken er mindre snæversynede end agnostikere og ateister. Man misforstår mig, hvis man tror at det jeg antyder er, at man ikke sagtens kan være en snæversynet, fordømmende, homofobisk redneck, selvom man ikke tror på Gud, for dem er der sikkert masser af. Det var nu mere den indbyrdes rækkefølge i forhold til et trossamfund, som trods alt må formodes at basere deres livssyn på Moseloven, og der er vel næppe mange steder man finder en mere fjendtlig holdning til homoseksuelle end lige netop i denne religiøse lovsamling, foruden en række andre steder i det gamle testamente som for de fleste jøder har næsten samme væsentlighed som Pentateuken.

Så er der tegnefilm

… men det er ikke som dem der i min barndom kom hver fredag aften kl. 18 på Danmarks Radio præsenteret af mit barndoms kulturikon Jakob Stegelmann. der hver fredag serverede min uges højdepunkt, nemlig 3-4 udvalgte film med Snurre Snup, Tom & Jerry, Anders And, m.fl. Nej — det er anderledes uhyggelig tegnefilm vi nu skal se, som i langt højere grad giver mindelser om de tegnefilm man ville præsentere for de stakkels skolebørn i Nordkorea. Det er lige så man får gåsehud og nakkehårene rejser sig.

Lloyd Evans har anmeldt tegnefilmen “Én Mand. Én kvinde”, som på mest uhyrlige måde indoktrinerer børn til at prædike for klassekammerater med to mødre (eller to fædre), og lære dem at hvis ikke de skynder sig at finde sig hver sin partner af det modsatte køn, så kommer de bare ikke med i Paradiset. “Din mor og mor skal dø, fordi du ikke har en far. Basta!” Det bliver næppe til en legeaftale de førstkommende dage.

Så er der tegnefilm
ekstremistisk tegnefilm!

Om denne forkvaklede børneindoktrinering skriver Lloyd Evans:

I den nyeste tegneserie om Lukas og Sofia forventes Jehovas Vidners forældre at opfordre deres børn til at forkynde for klassekammerater med homoseksuelle forældre og forklare, hvordan de kan miste deres plads i paradiset, medmindre de ændrer deres levevis. Jeg forklarer, hvorfor en sådan modbydelig homofobisk børnepropaganda ikke alene er dårlig smag, men den kan også forrette reel skade i folks liv.


Noter fra oversætteren

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger Vagttårnsselskabet eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).


Denne video vil være særlig interessant for alle der gerne vil fortælle f.eks. skolelærere lidt om hvad der kan være baggrunden for at børn af Jehovas Vidner er undskyldt når de kan komme med meget hadfyldte kommentarer om homoseksuelle, som man ellers ikke ville forvente af børn i dagens Danmark. De fleste børn har trods alt lært at homoseksualitet er en fuldt ud acceptabel livsform, og at samliv først og fremmest bør baseres på kærlighed. Jeg håber alle finder indholdet interessant og at det maner til eftertanke.

Skriv et svar