Løgn for Jehova

Fire eksempler på at ledende personer i Vagttårnsselskabet benytter sig af “Teokratisk Krigsførelse”

John Cedars’ Videolog nr. 216

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video fra Lloyd Evans kanalen (tidligere kendt som John Cedars).


Mine Patreon-supportere bad mig om at lave en video om “teokratisk krigførelse” — et udtryk der dækker over den måde, hvormed Jehovas Vidner retfærdiggør at man i visse tilfælde lyver. Derfor bringer jeg i denne video fire eksempler på, at Vagttårnets repræsentanter lyver for åben skærm for at “fremme Guds sag.”


OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN

Løgn for Jehova — Fire eksempler på “Teokratisk Krigsførelse”
Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.

Problemer med undertekster?
Enkelte har rapporteret at de har haft problemer med at få danske undertekster til at virke på YouTube. Se vejledning her!


Noter fra oversætteren

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger “Vagttårnsselskabet” eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).

Skriv et svar