Home / glossary / Vagttårnet

Vagttårnet er et religiøst månedsmagasin der udgives af Jehovas Vidner i både en intern – såkaldt studieudgave – og en ekstern udgave beregnet på omdeling i sektens offentlige forkyndelsesarbejde. Det offentlige magasin udkommer 4 gange om året mens det interne magasin udkommer hver måned. Den helt korrekte titel på bladet er i realiteten: Vagttårnet – Forkynder af Jehovas Rige.

Indkørsel til
Vagttårnsselskabet

Ofte bruges udtrykket ‘Vagttårnet’ dog også – af både nuværende og tidligere Jehovas Vidner – om det selskab der udgiver bladet, og som samtidig fungerer som Jehovas Vidners juridiske organ. Her i Danmark kaldes selskabet for Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab (eller blot: “Vagttårnsselskabet”), og er indregistreret som en forlags- og trykkerivirksomhed.