Glossary Category:

(Eller: Apostolsk efterfølgelse eller rækkefølge) Betegner Den Romersk-katolske Kirkes lære om, at de katolske biskopper kan føre deres indvielse ved håndspålæggelse tilbage til apostlene, som har fået overdraget deres fuldmagt af Jesus selv. (jfr. Matthæus 16,16-19 og 18,18)Læs videre

Automatisk skrivning (undertiden også kaldet “automatskrivning” eller “autoskrivning”), er et metafysisk fænomen som ikke tillægges nogen troværdighed af den etablerede psykologi (eller anden videnskabelig gren for den sags skyld). Automatisk skrivning dækker over at et menneske – angiveligt ofte i en trancelignende tilstand – nedfælder tekster som kan fylde adskillige sider (enkelte har endda hævdet at de har skrevet hele bøger der udelukkende er blevet til ved automatisk skrivning), ogLæs videre

Betel (eller Betelhjem) er egentlig et hebraisk ord [Beth-El] der betyder “Guds Hus”. Men det er også det navn som Jehovas Vidner giver alle deres afdelingskontorer i hele verden, som stort set alle sammen er indrettet som arbejdskollektiver hvor der foruden kontorfløjen og eventuelle trykkerihaller (det er ikke alle lande der har trykkerier da disse funktioner er cantraliseret i nogle få af verdens største afdelingskontorer) er oprettet beboelsesbygninger hvor demLæs videre

Bibelstudenterne var en bibelstudiegruppe grundlagt af tidligere manufakturhandler Charles Taze Russell, efter han i nogle år som agnostiker blev opflammet af et foredrag af Jonas Wendell (en fremtrædende adventist i 1800-tallet). Bibelstudenterne hentede megen inspiration fra Baptisterne (Milleritterne) og evangeliske grene af Adventisterne, særligt George Storrs og Nelson Barbour. Sammen med sidstnævnte grundlagde Russell det blad der i dag er kendt som ‘Vagttårnet’). Bibelstudenterne har gennemgået mange skismer gennem tiden,Læs videre

Et bibelstudium er i virkeligheden et delvist misvisende ord, da det der studeres kun i meget begrænset grad er Bibelen, men i stedet en af Vagttårnsselskabets publikationer som er særligt målrettet nye interesserede med det formål at få dem til at abonnere på sektens ideologi og bibelforståelse. Den bog eller brochure der studeres, indeholder ganske vist enkelte henvisninger til strategisk udvalgte vers fra Bibelen, men kan på ingen måde hævdesLæs videre

Blodtransfusion er overførsel af blod eller dele heraf fra en bloddonor til en modtager af blodet. Donor og recipient kan godt være samme individ, og i så fald kaldes det autotransfusion. Blodtransfusioner anvendes ofte som led i mange behandlinger og operationer verden over. Under en blodtransfusion kan gives forskellige blodprodukter; almindeligvis tænkes på fuldblod. Alternativt kan blodet behandles inden transfusion, så modtageren kun gives for eksempel blodplasma, eller et koncentratLæs videre

Charles Taze Russell (født 16. februar 1852, Alleghany, død 31. oktober 1916, Pampa) var en amerikansk missionær fra Pittsburg i Pennsylvania, der stiftede Bibelstudie-bevægelsen (The International Bible Student Association) og stiftede Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab (Engelsk: “Watch Tower Bible and Tract Society”) den 16. februar 1881. Han blev født i Pennsylvania i USA som den anden søn af Joseph L. Russell og Ann Eliza Birney, som begge var presbyterianere af skotsk-irsk afstamning. Charles Russell selv gennemgik i sine ungdomsår enLæs videre

Et dømmende udvalg er et udvalg bestående af 3-4 ældste som nedsættes til at bedømme en overtrædelse som potentielt kan føre til udstødelse såfremt den indklagede ikke i udvalgets øjne udviser en oprigtig anger. Det dømmende udvalg eksisterer kun under sagen og opløses igen når sagen er afgjort. Udvalgets medlemmer træder dog kortvarigt sammen igen såfremt en person de besluttede at udstøde anmoder om genoptagelse, for at tage stilling til denne anmodning. (Du kan læseLæs videre

»Evigt liv i Guds børns frihed« er en bog udgivet på Vagttårnsselskabets forlag på engelsk i 1967 og på dansk i 1969. Denne bog fik særlig afgørende betydning da den mere en antydede at harmagedon ville indtræffe i 1975. Bogen havde en meget lang og detaljeret forklaring på hvorfor det ikke alene var en mulighed men højst sandsynligt at Gud ville gribe ind og gennemføre sit tusindårige fredsrige netop i efteråretLæs videre

Et forhåndsdirektiv er et lovligt dokument, der specificerer patientens forhold omkring hans eller hendes sundhedsmæssige betingelser for terminaltjenester. Der er to former for sådanne. Den ene kaldes den holdbare fuldmagt og den anden er den levende vilje. I tilfælde af sidstnævnte tilfælde specificerer patienten bare, hvad hans ønsker er med hensyn til visse livsopretholdende eller livreddende procedurer (om disse tjenester skal gives eller nægtes i et vist trin i behandlingsplanen).Læs videre