Home / glossary / Søren Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard (☆ 5. maj 1813, ✞ 11. november 1855) var en dansk teolog og filosof. Kierkegaard regnes ofte som den største danske filosof og som grundlægger af eksistentiel filosofi (se Leksikon) og en af de vigtigste åndelige filosoffer i moderne tid. Han skrev både om teologi, metafysik, etik, psykologi og pædagogik. Han betragtes også som en af den danske guldalders hovedpersoner.

Som modsætning til Jean-Paul Sartre (se Leksikon) og den ateistiske eksistentialisme (se Leksikon) benævnes Kierkegaard ofte som hovedkilde til eksistensteologien (se Leksikon). Eksistensteologien eller den eksistentielle teologi er en retning inden for den moderne teologi, der lægger vægt på menneskets eksistens i forholdet til Gud. Den eksistentielle teologi kan føres tilbage til den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard. Tilgangen lægger vægt på, at mennesket selv må bringe sig selv i overensstemmelse med Gud. Eksistensteologien vandt især frem omkring 2. verdenskrig med et fokus på den personlige eksistens.