Home / glossary / Post Hoc argument

Post Hoc-argument (eller i virkeligheden post hoc ergo propter hoc) [latin: “Efter dette, derfor som følge af dette”]. Det er et blandt mange falske argumenter som ofte bruges i uredelig argumentation. Det er også den type argumenter man kalder for logiske fejlslutninger (fra eng. logical fallacy). Det er det argument der benyttes når nogle drager den fejlslutning at tro at fordi noget sker efter noget andet er det også nødvendigvis sket som en følge af det andet. Dette er ikke på nogen måde tilfældet, men det er ofte fristende fordi det er fristende at antage at en begivenhed der følger en anden begivenhed sker som en følge af den første begivenhed. Det er en fælde mennesker ofte falder i fordi menneskehjernen gennem evolution er udviklet til at søge efter kausalitet i det observerede.

Et simpelt eksempel på en fejlagtig “Post Hoc”argumentation er: Hanen galer umiddelbart før solopgang; derfor får hanen solen til at stå op.