Home / glossary / Pioner

En pioner er en forkynder der af det landsdækkende afdelingskontor (på anbefaling af det lokale ældsteråd) er udnævnt som “pioner”. Det betyder i praksis at man har forpligtet sig til at bruge 70 timer om måneden (eller 840 timer om året) på forkyndelse. Dette er selvsagt så tidskrævende at pionerer sjældent har et fuldtidsjob ved siden af deres “gerning” som pionerer. De vil typisk tage et deltidsarbejde, som for størstedelen af pionerernes vedkommende består i rengøringsarbejde, ofte i de tidlige morgentimer eller sene aftentimer, samt i weekender eller på helligdage.

Dette timekrav forekommer måske nogen urimeligt højt, men det er faktisk det laveste timekrav der nogensinde har været til pionerer. Pionerer – der i sektens tidligste år kaldtes for “kolportører” – skulle indtil 1949 nå 150 timer om måneden, hvorefter dette timekrav nedsattes til 100 timer om måneden. I Rigets Tjeneste for oktober 1976 bekendtgjorde man at man nedsatte timekravet til 90 timer om måneden (eller 1000 timer om året) og i 1999 nedsatte man yderligere timekravet fra 90 timer til 70 timer om måneden (840 timer om året).

For en mere uddybende forklaring om pionerer, se da opslagsordet “Pioner” i denne sides (JVinfo.NU) leksikon under menupunktet: Hjælp ➜ Leksikon.