Home / glossary / Nulvækst

Nulvækst [syn. stagnation, stilstand] vil sige det at forblive på samme niveau på et givent område; I forbindelse med foreninger, kirker, grupperinger, er det udtryk for at grupperingen oplever stagnation – dvs. ikke kan fremvise nogen form for vækst i medlemstal.

Minusvækst er et ord fra samme kategori som dækker over en egentlig tilbagegang (sommetider kaldet “negativ vækst”). Det vil i forbindelse med foreninger, kirker, grupperinger, sige at sådanne oplever tilbagegang i medlemstal – altså at der er flere der forlader end tilslutter sig gruppen.