Home / glossary / Leon Festinger

Leon Festinger, der blev født deni New York og dødei samme by, var en banebrydende og kontroversiel amerikansk psyko-sociolog, der er mest kendt for sin teori om kognitiv dissonans fremlagt i værket A Theory of Cognitive Dissonance (1957), som især er blevet anvendt i socialpsykologiens udforskning af holdninger. Teorien antager, at når menneskets tanker og handlinger er i modstrid eller dissonans med hinanden, vil pågældende ændre enten tankerne eller handlingerne, således at der opstår overensstemmelse eller konsonans mellem dem.

Ud over en lang række eksperimenter efterprøvedes teorien bl.a. i en religiøs sekt, hvor Festinger undersøgte medlemmernes konsonansstræbende reaktioner, efter at deres profeti om dommedag ikke var gået i opfyldelse (When Prophecy Fails, 1956).