Home / glossary / Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans er det mentale ubehag som opleves af et individ, der indtager (eller presses til at indtage) indbyrdes modstridende holdninger. Det kan også være en dissonans mellem individets ideer/værdier og vedkommendes handlinger; at man i givne situationer ikke handler som ens værdier foreskriver.

Begrebet kognitiv dissonans udvikledes som en teori af Leon Festinger og blev i 1960’erne et grundigt undersøgt område inden for socialpsykologien. Kognitiv dissonans indebærer en »modstridende relation mellem kognitive elementer«.

Hvad kognitive elementer er, blev ikke tydeligt defineret i teorien, men i senere uddybende artikler beskriver Festinger – og en række af hans kolleger – at kognitiv dissonans opstår når forskellige kognitioner (tanker, holdninger, værdier, væremåder) er i konflikt med hinanden, som for eksempel når man handler på en måde der ikke stemmer overens med den viden eller de værdier man ellers har, eller når man tvinges til at vælge mellem to lige gode eller dårlige alternativer.

Kognitiv dissonans medfører ofte både psykisk og fysisk ubehag.