Home / glossary / Hyrdebesøg

“Hyrdebesøg” er et udtryk fra den interne lingo i Jehovas Vidners organisation. Det er et besøg der aflægges af to ældste (eller en ældste og en menighedstjener), hos medlemmer af menigheden som enten ikke har været til møde i lang tid eller som er enten uregelmæssige (s.d.) eller uvirksomme (s.d.) i deres forkyndelsesrapportering. Mødet er officielt forstået på den måde at det ikke er et tilfældigt besøg, men et besøg der er planlagt på et af de seneste ældstemøder og tildelt specifikke ældste og/eller menighedstjenere, og dermed er det også et møde der er journalført. Det vil derfor fremgå af referater fra ældstemøder hvem man har besluttet at aflægge besøg, hvem der skal besøge medlemmet og hos hvem tidligere aftalte “hyrdebesøg” allerede er aflagt. Besøget omtales som et “hyrdebesøg” ud fra den idé at det er nogle af menighedens ældste – altså dem der (med et udtryk lånt fra Johannes 21:16) er “hyrder for” menigheden –der aflægger besøget.

Den officielle forklaring på hensigten med et “hyrdebesøg” er at de gennemføres for at opmuntre det medlem (eller den familie) som er blevet “åndeligt svage/syge”, og styrke dem med tanker fra Guds ord og bede sammen med dem. Alle der har været genstand for et “hyrdebesøg” kan formentlig genkende at hensigten i virkeligheden er indsamling af efterretninger om de medlemmer der er ophørt med at deltage regelmæssigt i møderne og/eller forkyndelsen for at se om man kan finde tegn hos personen eller i hjemmet på at medlemmet gør sig skyldig i en overtrædelse som kunne føre til udelukkelse af menigheden, eller – såfremt sådanne forhold ikke konstateres – at lægge pres på medlemmet så dette øger sin andel i såvel mødedeltagelsen og forkyndelsen.

(Se desuden artikel om Hyrdebesøg i Leksikon)