Home / glossary / Forkynderrekord

Forkynderrekord er det udtryk som Vagttårnsselskabet benytter for det højest målte antal af forkyndere i det forløbne tjenesteår. Antallet af forkyndere opgøres hver måned på baggrund af antallet af indkomne rapporter hvorpå der er registreret mindst en times forkyndelse. Forkynderrekorden fortæller altså om antallet af forkyndere der har rapporteret i den måned i løbet af tjenesteåret hvor flest har indleveret en rapport. Man skal i den forbindelse være opmærksom på at man ikke skal være døbt for at tælle med i denne statistik. Udøbte forkyndere tæller også med, så antallet af døbte Jehovas Vidner i Danmark er altså væsentligt mindre, da alle de udøbte der også går med ud og forkynder (typisk børn af Jehovas Vidner, eller dem der studerer med Jehovas Vidner som er startet med at forkynde) også tæller med i denne statistik.

Et tjenesteår i Vagttårnsselskabet forløber fra 1. september til 31. august. Det var blot et af de mange tal der udkom sammen med årsrapporten hvert år, sammen med tal for det gennemsnitlige antal forkyndere i løbet af året, antal døbte, antal pionerer, antal bibelstudier, osv.