Home / glossary / Evigt liv i Guds børns frihed

»Evigt liv i Guds børns frihed« er en bog udgivet på Vagttårnsselskabets forlag på engelsk i 1967 og på dansk i 1969. Denne bog fik særlig afgørende betydning da den mere en antydede at harmagedon ville indtræffe i 1975. Bogen havde en meget lang og detaljeret forklaring på hvorfor det ikke alene var en mulighed men højst sandsynligt at Gud ville gribe ind og gennemføre sit tusindårige fredsrige netop i efteråret 1975, fordi der iflg. den bibelske tidsregning angiveligt skulle være gået præcis 6000 år siden Adams skabelse i oktober 1975. Dette årstal (1975) blev også refereret mange andre steder, og ikke mindst i en lang række stævneforedrag, hvor oppiskede taler fra podiet fik massehysteriet til at nå hidtil usete højder, med store tragedier til følge, da resultaterne var at mange medlemmer gik fra hus og hjem, opsagde faste job og solgte deres indbo for at tjene som heltidsforkyndere de sidste dage der var tilbage inden harmagedon. Dette blev lovprist på stævner og i artikler, og frem for at mane til besindelse pustede man til ilden, formentlig stærkt tilskyndet af den rekordstore vækst man så i disse år som en følge af de store forventninger til dette årstal.

Bogen indeholdt på side 29-33 en lang tabel med oversigt over alle nøgleårstal siden Adams skabelse, og med det næstsidste årstal på listen værende 1975 hvor der stod: “Den sjette tusindårige dag af menneskehedens historie udløber” og det sidste årstal var 2975 hvor der stod “Den syvende tusindårige dag af menneskets eksistens udløber”, men bogen blev også af nogle – herunder vicepræsidentens egen nevø Raymond Franz (se mere om Raymond Franz i Leksikon her på JVinfo•NU) – betragtet som formastelig, fordi den belærte Gud om hvad der var passende at han gjorde, som f.eks. på side 29, hvor bogen bl.a. belærer Gud om flg.: “Hvor ville det være passende om Gud gjorde denne syvende periode pået tusinde år til en sabbatsperiode med hvile og udfrielse”, og senere “Det ville være højst velkomment for menneskeheden. Det ville også være højst betimeligt set fra Guds standpunkt. … Det ville ikke være tilfældigt men helt i overenssstemmelse med Jehova Guds kærlige hensigt at lade det herredømme som Jesus Kristus der er „herre over sabbaten“, skal udøve over jorden, løbe parallelt med det syvende millennium eller årtusind af menneskets eksistens. … Om kort tid, i vor generations levetid, vil det symbolske alarmhorn lyde som følge af Guds indgriben”.

Se også “1975” i Leksikon her på JVinfo•NU