Home / glossary / Betel (el. Betelhjem)

Betel (eller Betelhjem) er egentlig et hebraisk ord [Beth-El] der betyder “Guds Hus”. Men det er også det navn som Jehovas Vidner giver alle deres afdelingskontorer i hele verden, som stort set alle sammen er indrettet som arbejdskollektiver hvor der foruden kontorfløjen og eventuelle trykkerihaller (det er ikke alle lande der har trykkerier da disse funktioner er cantraliseret i nogle få af verdens største afdelingskontorer) er oprettet beboelsesbygninger hvor dem der er medlemmer af arbejdskollektivet har meget små ét- eller to-værelses lejligheder. Jehovas Vidner kalder også ofte stedet for et Betelhjem. Dem der bor og arbejder på Betelhjemmet kaldes også for “Betelitter”. (For Jehovas Vidner er der i princippet ikke nogen reel forskel på et Betelhjem og et Afdelingskontor, selvom navnene dækker over to funktioner. Betelhjemmet er den kollektive beboelsesdel, mens afdelingskontoret er den administrative del af komplekset, men ordene betyder det samme internt i Jehovas Vidner.)

På et Betelhjem er opgaverne fordelt så dem der f.eks. er beskæftiget med oversættelse eller besvarelse af breve fra menighederne i hele landet, ikke selv gør rent, laver mad eller vasker tøj. Til gengæld er der så andre der bor på Betelhjemmet som udelukkende er ansat til at varetage disse funktioner. Ofte har dem der varetager specialfunktioner i forvejen enten en længere erhvervserfaring på det område de beskæftiger sig med eller en uddannelse på området. Det er f.eks. stedets autoværksted der er bemandet med uddannede automekanikere, køkkenet der sørger for bespisning af alle beboere i deres store spisesal som har mindst én uddannet kok eller køkkenchef, regnskabsafdelingen som har uddanede revisorer, juridisk afdeling som ofte har en advokat eller anden medarbejder med juridisk baggrund til at lede og fordele arbejdet, osv. Andre områder kan håndteres af ufaglærte, som f.eks. rengøring, tøjvask, osv. Alle beboere får vasket deres tøj, rengjort deres lejligheder og spiser gratis alle måltider i spisesalen.

Betelhjem indeholder også rekreative områder for beboerne. Det varierer fra land til land, men der er ofte træningsfaciliteter, bibliotek, pejsestue, gildesal, swimmingpool, sportshal, udendørs sportsarealer, osv.

For at gøre forvirringen total står der hverken “Betel” eller “Afdelingskontor” ved indkørslen til arealet hvor bebyggelsen ligger, men derimod  VAGTTÅRNET  eller alternativt   JW.ORG . Enkelte steder har de offentlige myndigheder dog opsat skilte der viser vej til stedet og her vil der typisk stå  Jehovas Vidners Afdelingskontor  .