Er det kun ubegavede mennesker der går med i en kult?

Er det kun ubegavede mennesker der går med i en kult?

John Cedars’ Videolog nr. 319

DANSKE UNDERTEKSTER

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video af Lloyd Evans fra John Cedars kanalen.

Lloyd Evans har endnu engang begået en betimelig video der behandler et af de spørgsmål der oftest møder alle os der engang har været med i Jehovas Vidner, og som mange der har været i en kult sandsynligvis mødes med af udenforstående der aldrig har oplevet hvad det vil sige at blive hvervet eller vokse op i en kult. De færreste mennesker der kender os som mennesker med normal eller god begavelse og en sund fornemmelse for hvad der er rigtigt og forkert, har ganske enkelt ofte umuligt ved at forstå hvordan vi kunne lade os overtale til at være med i noget der for dem er så åbenlyst menneskeskabt opspind.

Det er især svært for andre at forstå at fornuftige selvstændigt tænkende voksne mennesker kan falde for en så åbenlys manipulation og hvilket selvbedrag det må kræve at lukke øjnene for de gennemskuelige kult-taktikker. Men endog medlemmer der har været indoktrineret fra spæde mødes af og til med undren over hvordan det dog kan være de ikke som de blev ældre kunne se gennem røgsløret og løgnene. Og det er alt sammen meget forståelige spørgsmål, for sommetider kæmper vi endda selv med at forstå hvad der kunne drive os til enten at lade os hverve eller vedblive med at klamre os til en dommedagskult der ville styre og kontrollere selv de mest bagatelagtige områder af vores liv.

Derfor er det med stor fornøjelse at jeg offentliggør endnu en undertekstet udgave af en video fra Lloyd Evans præsenteret på hans kanal John Cedars, som hedder:

Er det kun ubegavede mennesker der går med i en kult?


(Cedars’ Video-log nr. 319)
Selvom det er let for udenforstående at antage at naivitet og manglende begavelse er de væsentligste faktorer, når en ven eller slægtning bliver involveret i en fundamentalistisk kult som f.eks. Jehovas Vidner, er der måske helt andre årsager end du umiddelbart ville tro.


OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN

Er det kun ubegavede mennesker der går med i en kult?
Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.

Problemer med undertekster?
Nogle har rapporteret at de har haft problemer med at få danske undertekster til at virke på YouTube. Se vejledning her!


Noter fra oversætteren

OBS! — Angående brug af udtrykket “Vagttårnet”
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i disse videoer ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af denne video, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger “Vagttårnsselskabet” eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).


Jeg håber mange kan bruge denne video enten som hjælp til at komme over noget af det selvhad man sommetider rammes af når man føler man har spildt mange kostbare år af sit liv på en ren “maskerade”. Andre kan måske med fordel vise denne video til pårørende eller venner der har svært ved at forstå hvad der dog kunne drage dem til denne kult. Atter andre er måske pårørende til tidligere eller nuværende Jehovas Vidner og ønsker at forstå lidt mere om hvad det er der har formået at trække venner, bekendte — eller endog familiemedlemmer — man ellers altid har kendt som afbalancerede og begavede mennesker, med ind i dommedagskultens middelalderlige mørke.

Med disse forhåbninger sendes alle
de venligste hilsener fra

Beninu Andersen
ansvarsh. redaktør
JVinfo.nu

Skriv et svar