Udfordring til Jehovas Vidner: Hvor meget ved du om din egen religion?

John Cedars’ Videolog nr. 300

Når man tager i betragtning at en af de ting som Jehovas Vidner er mest kendt for, er deres offentlige udbredelse af deres tro til fremmede mennesker, må man sige at de samtidig er sørgeligt uvidende om størstedelen af deres egen organisations historie og læresætninger.

I denne video, oplister Lloyd Evans 10 ting som Jehovas Vidner som regel ikke ved om deres egen religion.
  1. Smuthuller for forældede synder
  2. Den hemmelige database over pædofile
  3. Mexico/Malawi-skandalen
  4. Ulogiske forbud vedrørende blod
  5. Vagttårnets FN-medlemsskab
  6. Afskæring af al kontakt til udstødte
  7. Fejlslagne dommedagsprofetier
  8. “Erklæring Angående Kendsgerninger”
  9. Russels og Rutherfords ægteskabelige problemer
  10. Racisme i Vaggtårnets første mange årtier

OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN

10 Ting Jehovas Vidner er Uvidende Om
Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.

Problemer med undertekster?
Enkelte har rapporteret at de har haft problemer med at få danske undertekster til at virke på YouTube. Se vejledning her!


Noter fra oversætteren

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger Vagttårnsselskabet eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).

Skriv et svar