10 råd til dig der vil ud af Jehovas Vidner

10 råd til alle der ønsker at slippe ud af Jehovas Vidner

John Cedars’ Videolog nr. 38

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video fra Lloyd Evans kanalen (tidligere kendt som John Cedars).

Videoen som denne gang er blevet oversat er et stykke bestillingsarbejde da jeg blev kontaktet med et ønske om at få denne specifikke video suppleret med danske undertekster. Det ville jeg naturligvis hellere end gerne, og jeg skal i samme forbindelse nævne, at hvis der er særligt essentielle videoer fra Lloyd Evans’ kanal som I mener er “kernestof” som man ønsker bliver tilført danske undertekster, er man meget velkommen til at kontakte mig på video@jvinfo.nu (“Kernestof” er stof af bred almen interesse, så det vil sige stof der vil være til stor gavn for både ex-Vidner, nuværende tvivlere i sekten, journalister, pårørende, osv. “Kernestof” rører ved det DNA som Jehovas Vidner er gjort af, og det er den slags vigtige materiale der bringer den ondsindede kultur og kynisme frem i lyset, som er fundamentet for sektledelsens evne til fortsat at fastholde millioner af familier i et psykisk jerngreb — ofte i mange generationer).


(Cedars Video-log nr. 38)
At forlade Jehovas Vidner efter mange års indoktrinering kan være stor og angstprovokerende udfordring — ikke mindst hvis du stadig har familie der er fanget i sekten. I denne video vil jeg give dig 10 råd om hvordan du bedst forbereder din egen afsked med Jehovas Vidner.


OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN

10 råd til dig der vil ud af Jehovas Vidner
Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.

Problemer med undertekster?
Enkelte har rapporteret at de har haft problemer med at få danske undertekster til at virke på YouTube. Se vejledning her!


Noter fra oversætteren

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger Vagttårnsselskabet eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).


Skriv et svar