Amoralsk fortjeneste

Sådan scorer Vagttårnsselskabet millioner ved at løbe fra deres løfter om nye rigssale og i stedet sammenlægge tusindvis af menigheder.

John Cedars’ Video-log nr. 218

Det er nu med fornøjelse at jeg kan bekendtgøre at jeg har frigivet danske tekster til endnu en video fra Lloyd Evans kanalen (tidligere kendt som John Cedars).

I 2014 blev alle menigheder af Jehovas Vidner påtvunget en ny ordning, hvor de skulle foretage regelmæssige indbetalinger til Vagttårnsselskabet, mod et løfte om at alle fremtidige udgifter til vedligeholdelse og renovation ville blive afholdt af Vagttårnsselskabet.

I 2018 stod det imidlertid helt klart, at Vagttårnsselskabet havde opfundet en ny “masterplan” som i stedet bestod i at skrotte deres tidligere løfter om at bygge 1.300 nye rigssale til fordel for en sammenlægning af en lang række menigheder, hvorved Vagttårnsselskabet kunne stikke millioner i lommen.


En lille forfilm

I udsendelsen taler Lloyd Evans meget om den personlige betydning som mange Jehovas Vidner tillægger det at kommer i en rigssal de kender og som ligger i deres eget nærområde.

Rigssale betyder meget forskellige ting for mange forskellige mennesker uanset om man er Jehovas Vidne, pårørende eller tidligere medlem. Der er stor forskel på hvad rigssalene har af betydning for de enkelte. For mig var det en underlig blanding af stress, sorg, glæde og tryghed. Sådan tror jeg det er for mange der engang har været Jehovas Vidner. I dag synes jeg at rigssalen også var det sted hvor jeg skulle leve op til meget urimelige forventninger, og der er ingen tvivl om at rigssalen er et af de mest stressfyldte rum jeg har befundet mig i. Hver gang jeg var i rigssalen følte jeg mig til eksamen.

På den anden side husker jeg også — som en der voksede op i sekten i 1970’erne – at rigssale allesammen var forskellige, og man havde et særligt forhold til sin egen rigssal — og måske nogle få andre rigssale, som dem ens bedsteforældre kom i. Men alle rigssale var forskellige, og de fleste følte at de havde et tilhørsforhold i den rigssal de selv kom i. Dette tilhørsforhold taler Lloyd meget om i videoen — ikke mindst fordi det var netop den følelse hos det enkelte medlem man ville blæse på da man franarrede en lang række medlemmer både deres penge og deres gamle rigssal.

Derfor har jeg lavet en lille “forfilm”, der illustrerer hvad det er rigssale kunne betyde for mennesker der har kommet i samme rigssal i generationer — på godt og ondt. Så det er ikke bare en dokumentar om opførelsen af en rigssal – det er i historisk tilbageblik der også indeholder en række tragiske pointer.

Forfilmen kunne blive til fordi jeg havde en farfar der var inkarneret smalfilmsfotograf, og han filmede hele opførslen af Helsingør rigssal i 1960, og der er bl.a. nogle nostalgiske scener med min farmor, farfar og min egen far som en kun 15-årig dreng. Her får man en fantastisk fornemmelse af hvad det er for en følelse som Lloyd omtaler i sin video. Der er sammenlagt smalfilm til over en halv time, men jeg har udtaget nogle få minutter med klip fra smalfilmen som jeg har sammenklippet — sammen med et par klip fra min egen tid i den rigssal jeg kom i op gennem min barndom og ungdom — som illustrerer hvor konfliktfyldt forholdet til ens rigssal kan være.

En rigssal kan være et hus for dogmatisk indoktrinering af mennesker fra den spæde barndom — og den kan være symbolet på tryghed og fællesskab. Jeg har med denne lille optaktsvideo forsøgt at illustrere dette. Jeg anbefaler kraftigt at du bruger de få ekstra minutter på at se denne lille “forfilm” først, fordi det vil sætte dig i den rette stemning til at forstå hvor omfangsrigt det indgreb, som Lloyd Evans beskriver i sin video, i virkeligheden er. Det handler om meget mere end penge.

Så med denne opdatering er der lagt op til en lille “bonusvideo”, og du kan se denne forfilm herunder. Bagefter kan du gå længere ned på siden og se hovedfilmen fra John Cedars kanalen: “Amoralsk Fortjeneste”.

Men her kommer en lille 5-minutters forfilm: Rigssalens mange ansigter

Rigssalen og dens mange ansigter
— et splittet forhold

(Klik på videoen herover for at se den lille forfilm)

Hovedfilmen

Lloyd Evans har begået en meget vigtig film der handler om det “rambuk-tyveri” man begik mod samtlige medlemmer i 2014, som i tilbageblik var et veltilrettelagt kup mod deres egne medlemmer der gik up på at fylde den slunkne pengekasse. Se selv den fantastiske film herunder med titlen:

Amoralsk Fortjeneste
Sådan Scorer Vagttårnet Millioner sammenlægning af menigheder

Klik på videoen herover for at se den. Hvis ikke du har valgt danske tekster
kan du vælge det i menuen i nederste højre hjørne af filmen når den vises.


Noter fra oversætteren

I videoen henvises til breve fra Vagttårnsselskabet. Disse breve kan læses på nedenstående link:
Vagttårnsselskabets interne udtryk

I videoen bruges en række af Vagttårnsselskabets interne udtryk. De præcise danske versioner af samme udtryk kan ses på dette link:

Om omregning af US Dollars til Danske kroner

Visse beløb der i videoen omtales i dollarbeløb er omregnet til Danske Kroner. Omregningen er foretaget på baggrund af Nationalbankens Dollarkurs for november 2017, hvor videoen blev produceret. Hvis du vil se dokumentationen har jeg lagt Nationalbankens Valutaliste fra udgivelsesdatoen på dette link:


OBS! — Angående brug af udtrykket “Vagttårnet”
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger “Vagttårnsselskabet” eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).


Jeg håber denne artikel sammen med de to videoer har været gavnlig information og forhåbentlig også lidt underholdende. I skrivende stund (13. april 2020) befinder vi os stadig midt i en voldsom pandemi (COVID-19), og jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at sende alle mine bedste ønsker for nogle fortsat gode og smittefrie uger, og skulle du have været så uheldig at have være blevet smittet med COVID-19 influenza, ønsker jeg dig naturligvis en god og snarlig bedring.

(Husk: Tøv ikke med at kontakte Sundhedsstyrelsens Corona-hotline på telefon 70200233, hvis du mærker symptomer svarende til smitte med COVID-19-influenza)

Skriv et svar