Amoralsk Fortjeneste – Research » Ordbog Cedars vlog 218

Engelsk-Dansk Glossarium til
udtryk brugt i John Cedars videoen
“Amoralsk Fortjeneste”

Denne oversigt dækker en række tekniske interne udtryk der benyttes i Vagttårnsselskabet, og i særdeleshed i deres ledelse. Disse udtryk benyttes også i Vagttårnsselskabets afdelinger i Danmark, og mens mangee Jehovas Vidner eller tidligere medlemmer af sekten er bekendt med de danske udtryk, er det ikke altid at de engelske udtryk giver den samme mening. Herunder er udarbejdet en liste med de udtryk der bruges i John Cedars’ Videolog nr. 218: “Amoralsk Fortjeneste”.
Udtryk på engelskTilsvarende dansk udtryk
Worldwide Design/Construction Department
Forkortes sommetider: WDC
Den Globale Bygge- og Projekteringsafdeling
Regional Design/Construction Departments
Forkortes sommetider: RDC
Regionale Bygge- og Projekteringsafdelinger
Local Design/Construction Department
Forkortes sommetider: LDC
Bygge- og Projekteringsafdelingen
Publishing Committee of the Governing BodyDet Styrende Råds Udgiverudvalg
Service DepartmentTjenesteafdelingen