Brev til alle menigheder af 29. marts 2014

Orientering om ændringer i ordningen til finansiering af
Rigssals- og Stævnehalsbyggerier i hele verden.