Denne side er stadig under opbygning og ikke færdiggjort. Indholdet kan derfor ikke betragtes som endeligt, korrekturlæst, eller verificeret, hvorfor indholdet ikke kan forventes at leve op til sidens sædvanlige krav til ulastelig research.

Research bibliotek – for medlemmer

Af sikkerhedmæssige årsager vil det kun være medlemmer der kan tilgå materialer der opbevares i dette research bibliotek. Biblioteket indeholder primært materiale af og om Vagttårnsselskabet. Jeg udgiver materialet her fordi det er værdifuldt og ofte sjældent og derfor svært tilgængeligt for almenheden. Man kan formentlig finde mange af de materialer der ligger her i biblioteket ved at lede efter dem på internettet, men hensigten er at skabe et sted hvor man kan nøjes med at gå til et enkelt sted for at tilgå samlingen af vigtige materialer for personer med interesse i at forske i Vagttårnsselskabet, Jehovas Vidner og deres historie, skismaer, kontroversielle sager, og materialer der normalt hemmeligholdes for offentligheden. Desuden vil der ligge enkelte af de mere kontroversielle materialer som stadig kan findes på Watchtower Online Library, fordi vi ikke ved hvornår Vagtårnsselskabet pludselig beslutter at fjerne adgangen til visse bøger i Online Library for almenheden.

Hvilke typer af materialer vil ligge i biblioteket?

Bøger udgivt af Vagttårnsselskabet men som kun er forbeholdt en lille elite

Bøger i denne kategori kan f.eks. være ældstehåndbøger som Vær Hyrder for Guds hjord eller Giv agt på dig selv og hele den betroede hjord. Det kunne også være manualer for betel beboere som f.eks. Lev sammen i enhed, og den manual der tidligere var kendt som “Pionerhåndbogen”, der udelukkende henvendte sig til personer der tilhørte disse minoritets-eliter.

Bøger der stadig ligger på Watchtower Online Library

Der kan være flere grunde til at bøger fra Watchtower Online Library (herefter WOL) ligger her på siden.

  1. Enten er der tale om bøger der bevidst er gjort umulige at downloade så de kun kan læses online. Disse bøger har jeg i givet fald udlæst fra WOL med en såkaldt HTTP-grabber og konverteret til søgbare PDF-bøger med indholdsfortegnelser med links til alle kapitler og underafsnit.

  2. Eller også er der tale om bøger der for nuværende ligger på WOL, men som i større og større grad har været brugt som dokumentation i retssager eller som indeholder materiale der ville forekomme menige medlemmer såvel som udenforstående, som værende kontroversielle – eller endog frastødende – tekster, hvorfor man kunne frygte at Vagttårnsselskabet indenfor overskuelig fremtid beslutter at fjerne disse bøger fra WOL.

  3. Endelig vil bøger der efterhånden er meget gamle som stadig ligger på WOL også undertiden kunne findes her på siden, da det de senere år har været en fornyet praksis fra Vagttårnsselskabet at skærme medlemmer mod tidligere kontroversielle udsagn i litteratur af ældre dato, ved. f.eks. at bede medlemmer om at destruere litteratur før en bestemt dato. Dette kunne meget vel tænkes også at få indflydelse på hvilke bøger der får lov at blive liggende på WOL, og lige nu ligger der bøger der i enkelte tilfælde er over 50 år gamle som derfor indeholder teologiske og eskatologiske ideologier som for længst er blevet erstattet af nye dogmer, da de tidligere læresætninger er gjort naturligt obsolete af tidens tand. Sådanne bøger indeholder værdifuld viden for dem der vil researche Vagttårnsselskabets evigt omskiftelige doktriner, hvorfor de også vil blive samlet og tilføjet til biblioteket.

Af disse og flere andre grunde som jeg ikke vil nævne her men som burde være indlysende vil biblioteket kun være tilgængeligt for personer der har oprettet en konto på JVinfo•NU.


Materialer


Denne side er stadig under opbygning og ikke færdiggjort. Indholdet kan derfor ikke betragtes som endeligt, korrekturlæst, eller verificeret, hvorfor indholdet ikke kan forventes at leve op til sidens sædvanlige krav til ulastelig research.