Gamle blodkort kan koste dig livet

Gamle blodkort kan koste dig livet
– og det samme kan gammel indoktrinering
Dette er siden hvor filmen vises uden artikel, hvis man er uinteresseret i artiklen. Her kan den ses i en større afspiller.

Skriv et svar